info

V úterý 10. 9. jsme u nás ve škole přivítali milou návštěvu - regionálního manažera a ambasadorku DofE (Ceny vévody z Edinburghu). Naši hosté představili žákům z vybraných tříd program pro mladé lidi, kteří mají zájem na sobě pracovat, chtějí se rozvíjet v různých oblastech svého života a nebojí se výzev.

Naše škola se zapojuje během výuky se žáky 3. ročníků této soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Organizátorem soutěže je Odbor publicity EU. Účelem soutěže je zvýšení informovanosti o fondech EU mezi budoucími žadateli.