info

Nouzový stav a zavřená škola nás neodradí!
V některých kurzech naší jazykovky probíhá výuka nadále distanční formou. Scházíme se při videohovorech, plníme online cvičení a úkoly, ale hlavně se úspěšně snažíme neztratit tempo a kontakt se spolužáky a lektory.

Z důvodu organizačních změn na straně ubytovatele a z důvodu komplikací způsobených vyhlášeným nouzovým stavem jsme nuceni zrušit pro letošek letní kurz angličtiny v Janských Lázních v termínu 16. - 21. 8.
O možnosti docházkové varianty výuky ve stejném termínu přímo v budově naší školy budeme informovat na našem webu a FB po otevření škol.

V případě nutného doručení písemností do školy (např. seznamy literatury, dohody o praxi...) žádáme, aby žáci přednostně využívali schránku na poštu, která je umístěna u vchodu do školy - viz obrázek.

Od 11. 3. vláda uzavírá ZŠ a SŠ až do odvolání. Žáci nedocházejí do školy, bude jim přeposílána výuka a domácí příprava. Další informace budou zveřejňovány na webu a facebooku školy.