školská rada

Předseda:

Po odstoupení Mgr. Jakuba Hlávka (ukončení pracovního poměru) bude v doplňkových volbách zvolen nový člen Školské rady za pedagogické pracovníky. Takto doplněná Školská rada si ze svého středu zvolí předsedu.

Mgr. Ernest Seifert - za pedagogické pracovníky

Nikola Rohlenová - za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Marina Tajchmanová - za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Ing. Dagmar Smetiprachová - jmenována Radou KHK

Jiří Říha - jmenován Radou KHK