školská rada

Mgr. Martina Slánská Kalhousová - předsedkyně Školské rady

Mgr. Ernest Seifert - za pedagogické pracovníky

Nikola Rohlenová - za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Marina Tajchmanová - za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Mgr. Michal Řada - jmenována Radou KHK

Jiří Říha - jmenován Radou KHK