školská rada

Školská rada se po doplňkových volbách sešla poprvé 10. 10. 2018. Z celkového počtu 6 členů se schůze zúčastnili 3, proto nebylo možné zvolit předsedu rady. Přítomní členové se shodli na tom, že se rada znovu sejde 6. 2. 2019 a zvolí předsedu na tomto setkání. Do doby, kdy bude zvolen předseda, bude organizační záležitosti rady vykonávat Mgr. Ernest Seifert.

Mgr. Martina Slánská Kalhousová - předsedkyně Školské rady

Mgr. Ernest Seifert - za pedagogické pracovníky

Nikola Rohlenová - za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Marina Tajchmanová - za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Ing. Dagmar Smetiprachová - jmenována Radou KHK

Jiří Říha - jmenován Radou KHK