Info k výuce jazyků

Zahájení výuky v kurzech pro veřejnost proběhne v týdnu od 9. 9., do jazykových kroužků pro žáky a studenty od 30. 9. 2024.

Výuka ve většině kurzů a kroužků probíhá od 16:00 hod, večerní kurzy od 19:00, dohodou i v jiný čas. Výuka probíhá jednou týdně, pokud se účastníci nedohodnou s lektorem jinak, ve dvouhodinovém bloku tj. 2x45 min., v případě velmi nízkého počtu účastníků 1x60 min.

Uvedené ceny kurzů a počet hodin platí pro počet 6 přihlášených, při nižším počtu se cena i počet hodin upravuje po dohodě s přihlášenými účastníky. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých kurzů. Pokud si přejete hradit školné fakturou, kontaktujte účtárnu uzdilova.hana@oahk.cz.

Kroužky pro žáky ŽŠ a studenty SŠ budou otevřeny při minimálním počtu 6 účastníků.

Maximální počet studentů ve skupině je 12. Do kurzu lze přistoupit v průběhu celého roku.

Nabízíme plně kvalifikovaný stálý tým českých učitelů i rodilých mluvčích, kombinaci klasických i moderních metod výuky, kvalitní výukové prostory v centru města, nízký počet studentů ve skupinách, flexibilní časový rozvrh, individuální vzdělávací přístup.

Lektoři jsou přiřazeni k jednotlivým kurzům dle aktuálních časových možností. Pokud preferujete určitého lektora, napište jeho jméno do poznámky v přihlášce.

Pokud si z nabídky nevyberete, zkusíme Vám najít kurz dle Vašich individuálních požadavků.

Zabezpečíme jazykové kurzy a konzultace "na míru". Např. příprava cizojazyčných prezentací, prezentační a komunikační dovednosti v cizím jazyce, konzultace bakalářských a diplomových prací v cizím jazyce apod.