uchazeč

Seznamte se s procesem přijímacího řízení pomocí následujících odkazů:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024 - základní informace

do oborů denního studia zakončeného maturitní zkouškou (délka studia - 4 roky):

63-41-M/02 Obchodní akademie (přijímáme 60 žáků)

78-42-M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka (přijímáme 30 žáků)

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (přijímáme 30 žáků)

75-41-M/01 Sociální činnost, zaměření: Výchovná a humanitární činnost (přijímáme 30 žáků)


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

výuka probíhá v nově zrekonstruované budově v centru Hradce Králové

 • široká nabídka "druhého" cizího jazyka (ruský, německý, španělský, francouzský, italský)
 • vysoká odborná kvalifikovanost učitelů
 • výuka v počítačových a jazykových učebnách
 • výuka přírodovědných předmětů v odborné laboratoři
 • moderně vybavené učebny praxe a odborných předmětů
 • podpora nadaných žáků
 • zohledňování individuálních potřeb žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • možnost individuálního plánu vrcholovým sportovcům
 • moderní metody výuky podpořené prostředky ICT
 • zajímavé odborné praxe a exkurze, široká spolupráce s organizacemi zajišťujícími praxi žáků
 • možnost studovat na Jazykové škole:
 • odpolední jazykové kurzy
 • státní jazykové zkoušky, certifikáty
 • kroužky cizích jazyků pro žáky SŠ a žáky 9. tříd ZŠ (jazyky: anglický, německý, ruský, španělský, italský a francouzský)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky a její aplikace s využitím centrálně zadávaných jednotných testů od společnosti Cermat.

Vedle výsledku přijímací zkoušky bude v přijímacím řízení zohledněn prospěch žáka v 8. a 9. třídě základní školy, účast v soutěžích a přehlídkách zájmové činnosti a míra zapojení do veřejného života viz KRITÉRIA PŘIJETÍ.