JA studentské firmy

Ve studentské společnosti si žáci reálně vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Učí se vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Součástí výuky jsou:

  • Počítačová simulace TITAN (Management and Economic Simulation Excercise)
    ukazuje žákům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy.
  • Modulová výuka JA Etika v podnikání
    Modul umožňuje žákům zapojit se do diskuzí z oblasti etiky v podnikání. Žáci komunikují v rámci třídy, rozšiřují si svůj pohled na morální problémy. Program zahrnuje celkem 12 tematických celků.

Studentská společnost je povinný předmět ve 3. ročníku oboru Ekonomické lyceum. Jde o reálnou činnost, kterou si žáci sami zvolí. Mohou si tak vyzkoušet podnikání "nanečisto". Firma pracuje pod záštitou organizace Junior Achievement www.jacr.cz.

Studentské společnosti ve školním roce 2023/24:

Luffa (třída 3. EL, vyučující: Ing. Zdeněk Pospíšil)Popis činnosti: Přírodní a ekologické řešení pro každodenní péči o pokožku zajišťují naše mycí houbičky a koupelové doplňky, vyrobené z rostliny lufa. Vyzkoušejte naše udržitelné a biologicky rozložitelné produkty.E-mail: luffa.ja@gmail.comWeb: www.luffa-ja.euInstagram: luffa.ja