JA studentské firmy

Ve studentské společnosti si žáci reálně vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Učí se vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Součástí výuky jsou:

  • Počítačová simulace TITAN (Management and Economic Simulation Excercise)
    ukazuje žákům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy.
  • Modulová výuka JA Etika v podnikání
    Modul umožňuje žákům zapojit se do diskuzí z oblasti etiky v podnikání. Žáci komunikují v rámci třídy, rozšiřují si svůj pohled na morální problémy. Program zahrnuje celkem 12 tematických celků.

Studentská společnost je povinný předmět ve 3. ročníku oboru Ekonomické lyceum. Jde o reálnou činnost, kterou si žáci sami zvolí. Mohou si tak vyzkoušet podnikání "nanečisto". Firma pracuje pod záštitou organizace Junior Achievement www.jacr.cz.

Studentské společnosti ve školním roce 2020/21:

CLICK-IT (třída 3. EL, vyučující Ing. Zdeněk Pospíšil)
Popis činnosti: Výroba hygienických pomůcek na 3D tiskárně
E-mail: stsclickit@gmail.com
Facebook: Click-it

LOOK UP (třída 3. EL, vyučující: Ing. Petra Kábrtová)
Popis činnosti: Výroba a prodej podtácků s komunikačními hrami, tzv. "kectácků"
E-mail: info@lookuphra.cz
Web: www.lookuphra.cz
Facebook: LOOK UP 
Instagram: LOOK UP