JA studentské firmy

Ve studentské společnosti si žáci reálně vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Učí se vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Součástí výuky jsou:

  • Počítačová simulace TITAN (Management and Economic Simulation Excercise)
    ukazuje žákům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy.
  • Modulová výuka JA Etika v podnikání
    Modul umožňuje žákům zapojit se do diskuzí z oblasti etiky v podnikání. Žáci komunikují v rámci třídy, rozšiřují si svůj pohled na morální problémy. Program zahrnuje celkem 12 tematických celků.

Studentská společnost je povinný předmět ve 3. ročníku oboru Ekonomické lyceum. Jde o reálnou činnost, kterou si žáci sami zvolí. Mohou si tak vyzkoušet podnikání "nanečisto". Firma pracuje pod záštitou organizace Junior Achievement www.jacr.cz.

Studentské společnosti ve školním roce 2021/22:

Relivio (třída 3. EL, vyučující: Ing. Petra Kábrtová)
Popis činnosti: výroba a prodej seberealizačního zápisníku
E-mail: reliviocz@gmail.com
Web: relivio.unas.cz
Facebook: Relivio CZ
Instagram: reliviocz 

Botelo (třída 3. EL, vyučující: Ing. Zdeněk Pospíšil)
Popis činnosti: prodej skleniček, svíček, váz a zvonečků vyrobených z nevratných použitých skleněných lahví
E-mail: botelo.oahk@gmail.com
Web: botelo.net
Facebook: Botelo
Instagram: _botelo_