učitelé

tel. 495 514 801 po vyzvání zadejte číslo kabinetu

Jméno

 Kabinet

Mgr. Jitka Bartošová

bartosova.jitka@oahk.cz

422

Ing. et Ing. Radoslava Benová

benova.radoslava@oahk.cz

431

Ing. Zdeňka Bitterová

bitterova.zdenka@oahk.cz

412

Mgr. Klára Bydžovská spec. pedagog

bydzovska.klara@oahk.cz

221

Mgr. Leona Čápová 

capova.leona@oahk.cz 

422

Mgr. Radka Černá 

cerna.radka@oahk.cz

413

Mgr. Dana Červinková 

cervinkova.dana@oahk.cz

422

Ing. Regina Čížková

cizkova.regina@oahk.cz

330

Mgr. et Mgr. Miguel Durand Cuba 

durand.miguel@oahk.cz

429

Mgr. Lenka Fryntová 

fryntova.lenka@oahk.cz

430

Mgr. Jana Hájková 

hajkova.jana@oahk.cz

411

Mgr. et Bc. Klára Hardubejová

loudova.klara@oahk.cz

431

Paul Shane Hertnon 

hertnon.shane@oahk.cz

205

Mgr. Lenka Homoláčová 

homolacova.lenka@oahk.cz

315

Mgr. Michala Holoubková 

holoubkova.michala@oahk.cz

215

Mgr. Vladimíra Houšková 

houskova.vladimira@oahk.cz

315

Mgr. Dagmar Ježková 

jezkova.dagmar@oahk.cz

310

Mgr. Eva Ježková 

jezkova.eva@oahk.cz

412

Ing. Petra Kábrtová 

kabrtova.petra@oahk.cz

334

Ing. Jana Kadlecová 

kadlecova.jana@oahk.cz

412

Mgr. Klára Kaštánková 

kastankova.klara@oahk.cz

206

Mgr. Vít Klimeš

klimes.vit@oahk.cz

413

Mgr. Martina Kmentová 

kmentova.martina@oahk.cz

430

Mgr. Tomáš Kostelecký 

kostelecky.tomas@oahk.cz

413

Mgr. Veronika Košťálová 

kostalova.veronika@oahk.cz

429

Mgr. Martina Krčková 

krckova.martina@oahk.cz

412

Mgr. Heda Lambertová 

lambertova.heda@oahk.cz

205

PaedDr. Dana Loskotová 

loskotova.dana@oahk.cz

205

Mgr. Martina Michlová 

michlova.martina@oahk.cz

215

Mgr. Lubomíra Moravcová 

moravcova.lubomira@oahk.cz

314

PhDr. Václav Mrštík psycholog 

mrstik.vaclav@oahk.cz

221

Ing. Irma Nováková 

novakova.irma@oahk.cz

330

Mgr. Jana Novotná 

novotna.jana@oahk.cz

430

Mgr. Renata Pitrová 

pitrova.renata@oahk.cz

422

Ing. Zdeněk Pospíšil 

pospisil.zdenek@oahk.cz

330

Ing. Zdeňka Rojíková 

rojikova.zdenka@oahk.cz

215

Mgr. Štěpánka Satoriová 

satoriova.stepanka@oahk.cz

411

Mgr. Ernest Seifert 

seifert.ernest@oahk.cz

429

Mgr. Martina Simonová 

simonova.martina@oahk.cz

422

Mgr. Martina Slánská Kalhousová 

slanska.martina@oahk.cz

431

Mgr. Věra Slezáková 

slezakova.vera@oahk.cz

310

Ing. Irena Svítilová 

svitilova.irena@oahk.cz

334

Ing. Jana Svobodová 

svobodova.jana@oahk.cz

315

Mgr. Šárka Svobodová 

svobodova.sarka@oahk.cz

314

Mgr. Zdeněk Šmíd 

smid.zdenek@oahk.cz

215

Ing. Eva Tichá 

ticha.eva@oahk.cz

215

Taťjana Tomášková 

tomaskova.tatjana@oahk.cz

206

Ing. Jana Tomínová 

tominova.jana@oahk.cz

334

Mgr. Alexandra Valíková

valikova.alexandra@oahk.cz

412

Mgr. Lenka Vespalcová 

vespalcova.lenka@oahk.cz

430

Mgr. Dana Vítová 

vitova.dana@oahk.cz

205

Mgr. Jana Vitvarová 

vitvarova.jana@oahk.cz

329

Mgr. Monika Zemanová, Ph.D. 

zemanova.monika@oahk.cz

315

Jméno učitele

Mail

Kabinet