akce školy

Dne 20. prosince 2018 se uskutečnil již tradiční Vánoční florbalový turnaj naší školy. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 týmů a dohromady skoro 90 hráčů z různých tříd a studijních oborů.

Dne 19. prosince 2018 se 30 žáků naší školy zúčastnilo školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všichni nejprve absolvovali eliminační písemnou část a poté osm nejlepších postoupilo do ústní části, kde měl každý z nich deset minut na to, aby prokázal své schopnosti v mluveném projevu. Žáci museli pohotově reagovat, odpovídat na otázky...

Dne 20. 12. 2018 navštívili žáci naší školy tradiční předvánoční koncert v malém sále Aldis. Tentokrát nám hrála profesionální kapela JAZZ POLICE, která se postarala o více než hodinovou hudební zábavu. V jejich podání jsme slyšeli písně i jiných hudebních stylů, např. country, pop, rock... Jak napovídá název kapely, byly úpravy písní střižené...

Dne 12. 12. 2018 se žáci oboru Sociální činnost zúčastnili představení v kině Mladých "Housle napříč žánry". Moderoval zkušený pedagog a houslista Jaromír Křováček, který vtipnou formou seznámil žáky s uplatněním houslí v různých hudebních žánrech (jazz, rock, klasická hudba...). Povídání bylo proloženo živými hudebními ukázkami smyčcového kvarteta...

11. 12. 2018 proběhlo na Obchodní akademii školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Soutěž měla dvě části, v první z nich studenti prokazovali dovednost poslechu s porozuměním, ve druhé konverzovali se členy poroty na vylosované téma. Olympiády se zúčastnili studenti všech skupin ruského jazyka prvního až čtvrtého ročníku. Z osmi finalistů si nejlépe...

V rámci výuky španělštiny k nám zavítal na začátku prosince rodilý mluvčí Sebastian Bonilla z Kolumbie, odkud také pochází slavná zpěvačka Shakira a mezinárodní hispánský spisovatel Gabriel Garcia Márquez. Tentokrát ho pozval náš pan učitel Miguel Durand.
Viděli jsme se s ním poprvé a prezentace zaměřená na Kolumbii a jeho rodné město byla velmi...

Dobrotyl

07.12.2018

U příležitosti Giving Tuesday 27. 11. 2018 se naši žáci zapojili do akce "DOBROTYL", kde se konal dobročinný orientační běh, který měl podpořit všeobecnou osvětu týkající se možností dárcovství a dobrovolnictví.

V pondělí 3. 12. 2018 navštívila třída 1. VS oboru Veřejnosprávní činnost hlavní město Prahu, kde žáci nejprve absolvovali komentovanou prohlídku historických prostor Valdštejnského paláce, jako sídla Senátu ČR. Po procházce přes Karlův most zamířili na Staroměstské náměstí. Zde se mohli občerstvit a získat vánoční náladu na krásném adventním trhu....

Pišqworky

03.12.2018

Dne 14. 11. 2018 se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola soutěže Pišqworky, konané pod záštitou Masarykovy univerzity v Brně a to na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Celkem byly vyslány dvě družstva po pěti žácích a to ze třídy 2. VS a 3. AO. Žáci ze třídy 3. AO obsadili 4. místo a udělali sobě i nám velkou radost. ...

Španělština je mezinárodní jazyk, kterým se mluví ve Španělsku a v celé Latinské Americe. Je to zároveň jeden z nejpoužívanějších jazyků na světě. Naši studenti mají hodně příležitostí v budoucnosti používat španělštinu, tak jako angličtinu, jako komunikativní jazyk na světové úrovni. Španělština je druhým nejstudovanějším jazykem na světě a třetím...