akce školy

Dne 21. 2. 2020 se ve škole uskutečnil projektový den, ve kterém si žáci tříd 2.VS a 3.VS oboru Veřejnosprávní činnost vyzkoušeli, jak vypadá zasedání Evropského parlamentu, dozvěděli se nové informace o Evropské unii, o Brexitu. Příjemným zpestřením byla diskuse s přítomnou exposlankyní Evropského Parlamentu, paní dr. Olgou Sehnalovou, která žákům...

Dne 7. 2. 2020 absolvovala třída 1. VS oboru Veřejnosprávní činnost exkurzi do Parlamentu ČR v Praze. Žáci si mohli prohlédnout jak prostory Poslanecké sněmovny, tak i Senátu a zeptat se průvodkyň na vše, co je zajímalo o moci zákonodárné.

Dne 11. února 2020 měli žáci tříd 3. EL, 4. EL a 4. SC možnost zúčastnit se zajímavé diskuse s rektorem Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA. Tématem setkání byla prevence rizikového chování mladých lidí v České republice v rámci projektu "(Ne) zdravé Česko! A jak dál?"

Tak jako již tradičně, druhý Den otevřených dveří na naší škole se koná počátkem února. Je to příležitost pro ty, kteří v listopadu z nějakého důvodu nemohli na OAHK dorazit, aby se ještě na poslední chvíli podívali, jak to na naší škole chodí, který studijní obor by byl pro ně nejlepší a jaký druhý cizí jazyk si zvolit.
Na...

Poslední lednovou středu se na naší škole konala písemná část Olympiády z FRJ. Přihlášení žáci prvního, druhého a třetího ročníku vždy ve své kategorii pracovali s francouzskými texty a poslechy. Ti nejlepší pak postoupili do ústního kola, které se konalo o týden později. Tam na ně čekalo krátké představení, popis obrázku a ústní projev na zadané...

Soukromá VŠE Znojmo organizovala další ročník soutěže ÚČETNÍ TÝM. Z každé školy se mohly do soutěže přihlásit dva tříčlenné týmy. Naši školu reprezentovali žáci z 4. EL Nela Hrobařová, Ondřej Mervart, Jakub Kvapil, dále žákyně z 4. AO Pavlína Urbánková, Lenka Beranová a z 4. BO Nikola Rohlenová. Základní kolo naše oba týmy absolvovaly 5. února 2020...

Dne 9. ledna jsme na škole přivítali paní Mgr. Michaelu Čaňkovou, odbornou lektorku zabývající se dlouhodobě problémem Brexitu, situací v Irsku a britskou a americkou literaturou. Paní Čaňková vede semináře a přednáší na tato témata po celém světě, je aktivní spolupracovnicí British Council, MŠMT, Pamětí národa a dalších institucí. Je uznávanou...

Dne 20. prosince 2019 se uskutečnil již tradiční Vánoční florbalový turnaj naší školy. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 týmů a dohromady skoro 90 hráčů z různých tříd a studijních oborů.

Dne 19. prosince 2019 se 38 žáků naší školy zúčastnilo školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všichni zúčastnění nejprve absolvovali eliminační písemnou/poslechovou část a poté osm nejlepších postoupilo do ústní části, kde měl každý z nich deset minut na to, aby prokázal své schopnosti v mluveném projevu. Žáci museli pohotově...