akce školy

Sportovní den

02.07.2019

I v letošním roce, v posledním týdnu školního roku 2018/19, měli žáci možnost poměřit si síly, dovednosti a schopnosti v rozličných sportovních disciplínách. Sportovní den se konal ve venkovním areálu TJ Slavia a žáci soutěžili v míčových hrách, volejbale, přehazované, frisbee a fotbale. I přes nepřízeň počasí, v letošním roce naopak za velmi...

Naše škola se zapojuje během výuky se žáky 3. ročníků této soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Organizátorem soutěže je Odbor publicity EU. Účelem soutěže je zvýšení informovanosti o fondech EU mezi budoucími žadateli.

Dne 21. 6. 2019 proběhla na naší škole Finanční gramotnost pro 8. a 9. třídy základních škol. Žáci se formou soutěží seznámili s různými oblastmi ekonomiky. Žáci ZŠ Gočárova a ZŠ Sever soutěžili v družstvech formou her, např. Riskuj, Monopoly, Puzzle, Kryptoměny. Za úspěšné odpovědi dostávali finanční ocenění v podobě mzdy. Družstva, která...

Tuto soutěž každoročně pořádáme za finanční podpory Královéhradeckého kraje, letos již proběhl 24. ročník. Soutěží žáci 1. a 2. ročníku středních škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje a žáci vybraných ZŠ z Hradce Králové.

Na přírodovědném kurzu jsme zažili spoustu zajímavých momentů, ze kterých jsou teď už jen hezké vzpomínky. I proto bych zde ty nejlepší zmínila, ať na ně nezapomeneme. Začneme tedy hned prvním dnem. Předpověď počasí šla proti nám, a tak se naše plány změnily. Prohlídka vinných sklípků se musela odložit a náš odpolední program tak byl jít na Stezku...

Dne 29. 4. 2019 se uskutečnil výlet do nymburského pivovaru. Výletu se zúčastnily třídy 2. AO a 2. BO. I přes nepřízeň počasí, kterou jsme se nenechali zastrašit, jsme se s úsměvem na rtech vydali na cestu. Pan řidič se choval velmi profesionálně a cesta na místo proběhla v pořádku. Okolo 9:15 hodin jsme přijeli k nymburskému pivovaru, kde na...

Poctivě připravený workshop, odehrávající se 12. 6. v prostorách Filozofické fakulty, nabídl studentům 2. AO 120 minut poměrně intenzívní práce. Bylo třeba srovnat chronologicky některé události 50. - 80. let 20. století, vyluštit vědomostní kvíz, vžít se do pocitů lidí postižených světovou hospodářskou krizí, pracovat s dobovými fotografiemi........

V rámci dějepisné výuky se studenti 2. EL zúčastnili filmové projekce z projektu Svět kolem nás. Shlédli dokument Írán - zahalená krása, který je seznámil jak s hlubokou historií, tak současností, přírodními krásami, významnými městy, faunou i flórou a některými zajímavostmi /ropa a její těžba, zemětřesení, Hedvábná stezka/. Po projekci následovala...

V pátek 7. 6. 2019 navštívili žáci 2. ročníku oboru Sociální činnost KMHK ve Wonkově ulici. Seznámili se s chodem hudebního oddělení, tzn. s možnostmi půjčování notového materiálu, zpěvníků, knih o hudbě, CD..., podívali se do přednáškového sálu. Asi 45 minut strávili ve zvukovém oddělení pro nevidomé. S klapkami na očích, příp. s brýlemi, které...