akce školy

Post Bellum je obecně prospěšná společnost, která se zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků významných historických událostí, jinými slovy - dokumentuje příběhy, na které se zapomnělo nebo na které by se mohlo zapomenout. Tato společnost spravuje nejrozsáhlejší veřejně přístupnou pamětnickou databázi v Evropě, která se nazývá Paměť...

Ve čtvrtek 8.4. se uskutečnila online konverzační soutěž ve španělském jazyce. Celkem se zúčastnilo 10 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Studenti 2. ročníků, kteří spadali do Kategorie I, si na soutěž připravovali 8 tematických okruhů, například moje město, svátky a tradice ve Španělsku a Latinské Americe. Do Kategorie II se...

Díky dlouhodobé spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum byla naše škola zařazena do Sítě škol Paměti národa. Paměť národa je sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Při hledání zajímavých způsobů, jak našim studentům přiblížit moderní dějiny a s nimi spjatá témata, jako je...

I v době distanční výuky mají naši žáci možnost potkat se se zajímavými a inspirativními lidmi, kteří obohatí výuku o poznatky ze svého oboru. Jedním takovým byla paní Mgr. Kateřina Pohanková, která v on-line besedě představila studentům z 2. EL obor aplikované lingvistiky a seznámila je s prací lingvisty a překladatele. Dozvěděli jsme se...

Naši studenti studentské firmy CLICK-IT zaujali redaktory informačního zpravodaje RADNICE. V březnovém čísle si tak občané Hradce Králové mohli přečíst o zajímavém nápadu studentů - vyrobit KLIKÁČEK. Více v článku a na webu studentské firmy https://www.stsclick-it.cz/

Tak jak už jsme si v poslední době zvykli, většina akcí, kdy je třeba, aby se sešlo více lidí, se odehrává on-line. Nebylo tomu jinak ani při školním kole olympiády z FRJ. Odvahu našly letos jen dvě studentky a myslíme si, že jistě nelitovaly. Za projevenou snahu a znalosti z FRJ, pohotovost při hraní rolí a popisu obrázku, si...

Dne 27. listopadu 2020 proběhl online pohovor do vedení fiktivních firem. Letos to bylo v jiném formátu než v minulých letech a to online. Myslíme si, že se to povedlo a zvládlo skvěle, jak z hlediska účastníků, tak techniky. Pro mnoho z nás to bylo lepší než v prezenční formě, a to z důvodu, že ne každý stojí rád před komisí. ...

Olympiáda v NJ se konala online 25. 2. 2021. Zúčastnily se jí 2 studentky z 2. ročníku. Losovaly ze 7. témat. Popisovaly obrázky a s učitelem vedli řízený rozhovor.

V období od 15. do 18. 2. 2021 proběhla na škole soutěž Olympiáda v ruském jazyce online. Od soutěží v předchozích letech se sice lišila svojí formou (studenti zasílali soutěžní nahrávky podle zadaných pokynů), ale nelišila se úsilím a výkony žáků. Jako nejlepší byli porotou vyhodnoceni Erik Špryňar (1. místo), Simona Kubištová a Eliška Vokounová...