akce školy

Kolumbii jsme v květnu věnovali dva projekty (Zapojení odborníka z praxe). S potěšením jsme u nás přivítali pana Juana Lopez Naranjo, rodilého Kolumbijce, který ve spolupráci s panem učitelem Miguelem Durandem připravil čtyřhodinový blok pro studenty 2. a 3. ročníku španělštiny. Šlo o představení kolumbijské historie, kultury, svátků a tradic,...

Ve dnech od 9. 5. - 12. 5. 2023 se uskutečnil sportovně turistický kurz pro studenty prvních ročníků v pěkném prostředí rekreačně sportovního areálu Tesla Horní Bradlo. Studenti změřili své síly v týmovém turnaji o sladké ceny v tradičních i netradičních sportech jako fotbal, spikeball, tenis, vybíjená, volejbal, frisbee, kan-jam, ringo. Dále měli...

Ve dnech od 2. 5. - 5. 5. 2023 se uskutečnil sportovně turistický kurz pro studenty prvních ročníků v krásném prostředí sportovního areálu Bret v Prkenném Dole u Žacléře. Studenti změřili své síly v týmovém turnaji o sladké ceny v tradičních i netradičních sportech jako fotbal, frisbee, kinball, ringo. Dále měli studenti možnost vyzkoušet si mnoho...

V dubnu jsme uskutečnili tradiční charitativní sbírku, která přináší peníze handicapovaným dětem a jejich rodičům. Život dětem o. p. s., který sbírku už řadu let pořádá, pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi v celé republice. V naší škole se sbírky ujalo 6 děvčat ze třídy 3. SC, konkrétně Helena Hrušková, Natálile Honzerová, Adéla Kubalová,...

Žáci třídy 1. VS navštívili ve středu 26. 4. 2023 v rámci akce Den Země středisko ekologické výchovy SEVER, které sídlí v Hradci Králové. Zde byli zapojeni do výukového programu Voda v krajině. Měli možnost pouvažovat nad otázkami: Proč chránit vodu? Čím je voda ohrožena? Jak ji zadržet v krajině? Následovala procházka kolem sběrného dvora Temešvár...

Na Den Země naše třída 1. SC navštívila Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, kde jsme měli přednášku o vodě. Nejprve jsme si povídali o tom, k čemu všemu člověk vodu využívá. Překvapilo nás, kolik vody spotřebujeme za den. Dále jsme se dozvěděli, kolik procent celkové vody tvoří ledovce, podzemní vody, povrchové vody a mnoho dalších...

Dne 20. 4. 2023 se žáci 3. SC zúčastnili spolu s ekologickou organizací Sever Hradec Králové, v rámci výuky Ekologie, Dne Země. Spolupracovali na přípravě a podíleli se na samotné organizaci. Letošní téma bylo "Od včely k jablku aneb kdo za to může?" Dětem z mateřských a základních škol se akce moc líbila a naši žáci si práci s...

Ve středu 26. 4. se třídy 1. AO a 1. BO v rámci Dne Země vydaly na hradeckou hvězdárnu. Cílem bylo vesmírné putování naší Sluneční soustavou.

Únikovka 2023

25.04.2023

Minulý týden pro maturanty oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum byla připravena v aule a přilehlé učebně Únikovka z ekonomiky. Žáci ve čtyřčlenných týmech propočítávali ekonomické příklady a zdolávali zámky se čtyřmístnými kódy. Nejúspěšnější týmy prošly celou hru přes 10 zámků za necelých 60 minut. Žáci si tak zahráli klasickou únikovou hru...