akce školy

Dne 9. ledna jsme na škole přivítali paní Mgr. Michaelu Čaňkovou, odbornou lektorku zabývající se dlouhodobě problémem Brexitu, situací v Irsku a britskou a americkou literaturou. Paní Čaňková vede semináře a přednáší na tato témata po celém světě, je aktivní spolupracovnicí British Council, MŠMT, Pamětí národa a dalších institucí. Je uznávanou...

Dne 20. prosince 2019 se uskutečnil již tradiční Vánoční florbalový turnaj naší školy. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 týmů a dohromady skoro 90 hráčů z různých tříd a studijních oborů.

Dne 19. prosince 2019 se 38 žáků naší školy zúčastnilo školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všichni zúčastnění nejprve absolvovali eliminační písemnou/poslechovou část a poté osm nejlepších postoupilo do ústní části, kde měl každý z nich deset minut na to, aby prokázal své schopnosti v mluveném projevu. Žáci museli pohotově...

Žáci 1. - 4. ročníků se v pátek 20. 12. již tradičně sešli v malém sále KC Aldis, aby si společně poslechli předvánoční koncert. Letos nám hrála kapela EGO RETRO MUSIC - a hrála výborně. V 60ti minutovém pořadu na téma Průřez populární hudbou jsme si užili skladby Elvise, Beatles, Pink Floyd...Kapela hraje již 20 let a mnozí studenti ji...

Žáci 3. ročníků, kteří se jako druhý cizí jazyk učí němčinu, navštívili v úterý 17. 12. dvě filmová představení v Pardubicích. Filmy v německém jazyce Soul Kitchen a Who Am I - kein System ist sicher byly promítány v Divadle 29, akci organizoval Goethe-Institut Pardubice.

V zimních srdíčkových dnech jsme na pomoc těžce handicapovaným dětem vybrali téměř 5 000 Kč. Velký dík patří především studentům ze třídy 2. AO, jmenovitě Karolíně Hanišové, Patrikovi Chlumeckému, Sarah Vejrové, Tereze Stránské, Josefovi Balážovi a Tomášovi Zaňkovi, kteří se sbírky ujali. Upřímné poděkování samozřejmě i vám všem, kteří jste na...

Z pestré nabídky Paměti národa jsme si tentokrát vybrali aktivitu zaměřenou na práci se vzpomínkami zaznamenanými v podobě komiksu. Workshop pro třídu 2. AO vedený pražskou lektorkou nejprve seznámil studenty s dobovým pozadím a následně i se silným příběhem, odehrávajícím se v Terezíně i na pochodu smrti. Součástí workshopu byla analýza textu a...

11. 12. 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Soutěž měla dvě části, v první z nich studenti prokazovali dovednost poslechu s porozuměním, ve druhé konverzovali se členy poroty na vylosované téma. Olympiády se zúčastnili studenti všech skupin ruského jazyka prvního až čtvrtého ročníku. Z pěti finalistů si nejlépe vedla studentka 1....

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se na naší škole konalo školní kolo prestižní překladatelské soutěže Juvenes Translatores vyhlašované Evropskou komisí. 1. místo obsadila Nikola Bozková ze třídy 4. EL se svým překladem z anglického do českého jazyka. V pětici dalších nejúspěšnějších řešitelů z AJ do ČJ z celkem 30 studentů se umístili (bez ohledu na...