akce školy

Ve středu 18. 11. měly třídy 2. AO a 2. BO jedinečnou příležitost seznámit se v rámci online besedy s programem DOFE, který již přes rok nabízí i naše škola. Paní Lisa Kořínek, regionální manažerka DOFE pro Královéhradecký kraj, žákům představila tuto prestižní cenu pro mladé lidi z celého světa. Besedy se také zúčastnili naši první čerství...

Tak jako každý rok, i letos jsme na začátek října 2020 naplánovali sbírku na podporu studia indické dívky Roshni. Zasáhlo nám však do toho uzavření škol, ale i tak jsme dokázali vybrat obdivuhodnou sumu 10 100 Kč, tedy úplně přesně takovou, jako loni a to i navzdory tomu, že 3 třídy se vlivem distanční formy vzdělávání do sbírky nezapojily. Velký...

Na jaře jsme kvůli koronavirové pandemii nestihli zrealizovat sbírku tradičních Srdíčkových dnů, takže jsme ji přesunuli do podzimního času. Naštěstí se nám ji podařilo uskutečnit těsně před vyhlášením nových mimořádných opatření souvisejících s šířením viru. Na pomoc těžce handicapovaným dětem jsme vybrali přes 4 000 Kč. Velký dík patří především...

Za krásného slunného počasí třídy 1. SC a 1. VS vyrazily na nedaleké, zato nádherné místo do hradeckých lesů. Během tří dnů se třídy seznámily v kruzích, na procházkách i při sportovních aktivitách. Na večer nechyběl ani táborák s kytarou.

Školní výuka se pomalu rozbíhá, o to více rádi však zavzpomínáme na prázdniny a srpnový letní intenzivní kurz angličtiny, který padesáti účastníkům z řad našich studentů i veřejnosti umožnil naplno se nastartovat ještě před prvním zářím. Malé skupinky účastníků rozdělené podle úrovně znalostí angličtiny se každý den setkaly při výuce se šesticí...

Pobočka l'Alliance Française v Pardubicích zorganizovala v pátek 19. června 2020 přátelské setkání v Hradci Králové společně s Klubem přátel pétanque HK, Francouzsko-českým klubem HK a zástupci UHK. Uskutečníl se tak nezapomenutelný piknik à la française navzdory nepřízni počasí. Nemohlo sice dojít na hru pétanque, ale za podmanivé hudby písní...

Všichni učitelé, žáci i rodiče od března zažívali něco, co ještě nikdy předtím. Najednou se začalo učit jinak, respektive na dálku. Pro všechny to bylo náročné, ale poprali jsme se s tím na jedničku. Musím pochválit naše francouzštináře, kteří pravidelně zasílali svoji práci - nejen vyfotografovaná cvičení z učebnice či pracovního sešitu, ale i...

Ve středu 27. 5. 2020 se od 14. hodin uskutečnila historicky první a doufejme, že i poslední videokonference studentského parlamentu. Vedení školy seznámilo žáky s programem posledního měsíce letošního školního roku. Neobvyklé jsou zejména maturity, které se pravidelně konají již v květnu, ale nyní žáci 4. ročníků složí "zkoušku dospělosti" až v...