akce školy

Naši studenti studentské firmy CLICK-IT zaujali redaktory informačního zpravodaje RADNICE. V březnovém čísle si tak občané Hradce Králové mohli přečíst o zajímavém nápadu studentů - vyrobit KLIKÁČEK. Více v článku a na webu studentské firmy https://www.stsclick-it.cz/

Tak jak už jsme si v poslední době zvykli, většina akcí, kdy je třeba, aby se sešlo více lidí, se odehrává on-line. Nebylo tomu jinak ani při školním kole olympiády z FRJ. Odvahu našly letos jen dvě studentky a myslíme si, že jistě nelitovaly. Za projevenou snahu a znalosti z FRJ, pohotovost při hraní rolí a popisu obrázku, si...

Dne 27. listopadu 2020 proběhl online pohovor do vedení fiktivních firem. Letos to bylo v jiném formátu než v minulých letech a to online. Myslíme si, že se to povedlo a zvládlo skvěle, jak z hlediska účastníků, tak techniky. Pro mnoho z nás to bylo lepší než v prezenční formě, a to z důvodu, že ne každý stojí rád před komisí. ...

Olympiáda v NJ se konala online 25. 2. 2021. Zúčastnily se jí 2 studentky z 2. ročníku. Losovaly ze 7. témat. Popisovaly obrázky a s učitelem vedli řízený rozhovor.

V období od 15. do 18. 2. 2021 proběhla na škole soutěž Olympiáda v ruském jazyce online. Od soutěží v předchozích letech se sice lišila svojí formou (studenti zasílali soutěžní nahrávky podle zadaných pokynů), ale nelišila se úsilím a výkony žáků. Jako nejlepší byli porotou vyhodnoceni Erik Špryňar (1. místo), Simona Kubištová a Eliška Vokounová...

Dne 10. ledna 2021 se přes platformu Teams uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všichni soutěžící se nejprve zúčastnili slavnostního zahájení a poté již individuálně absolvovali ústní prozkoušení pod vedením Mgr. Tomáše Kosteleckého a Shana P. Hertnona, kdy měl každý z nich 15 minut na to, aby prokázal své schopnosti v...

Dne 2. prosince se pod záštitou Učitelů z Marsu konala další akce s názvem Startujeme s experty, tentokrát na téma: "Jak přenést kouzlo vánoc do online prodeje." Studenti při této akci vždy v týmech řeší určitý problém dle zadání, v průběhu dne mají možnost konzultace s odborníky z praxe a odpoledne své řešení prezentují. Tentokrát si vše poprvé...

Ve středu 18. 11. měly třídy 2. AO a 2. BO jedinečnou příležitost seznámit se v rámci online besedy s programem DOFE, který již přes rok nabízí i naše škola. Paní Lisa Kořínek, regionální manažerka DOFE pro Královéhradecký kraj, žákům představila tuto prestižní cenu pro mladé lidi z celého světa. Besedy se také zúčastnili naši první čerství...

Tak jako každý rok, i letos jsme na začátek října 2020 naplánovali sbírku na podporu studia indické dívky Roshni. Zasáhlo nám však do toho uzavření škol, ale i tak jsme dokázali vybrat obdivuhodnou sumu 10 100 Kč, tedy úplně přesně takovou, jako loni a to i navzdory tomu, že 3 třídy se vlivem distanční formy vzdělávání do sbírky nezapojily. Velký...

Na jaře jsme kvůli koronavirové pandemii nestihli zrealizovat sbírku tradičních Srdíčkových dnů, takže jsme ji přesunuli do podzimního času. Naštěstí se nám ji podařilo uskutečnit těsně před vyhlášením nových mimořádných opatření souvisejících s šířením viru. Na pomoc těžce handicapovaným dětem jsme vybrali přes 4 000 Kč. Velký dík patří především...