akce školy

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá ve formě soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící obhajují své práce.

Ve dnech 8. 3. až 10. 3. se v rámci JA Austria konal ve Vídni mezinárodní veletrh studentských společností, kterého se zúčastnili vybraní zástupci našich firem Kiš-Kiš a EkoBrko.

Dne 19. 2. 2019 se třída 3. VS zúčastnila v rámci výuky předmětu právo soudního líčení u Okresního soudu v Hradci Králové. Jednalo se o občanské soudní řízení, konkrétně bezdůvodné obohacení. Žáci si mohli v praxi ověřit teorii, se kterou se seznámili ve škole.

Dne 6. 3. 2019 se 2 učitelé a 8 našich žáků rozhodlo darovat krev. Někteří bohužel neprošli přísnými testy transfúzní stanice, ale 5 žáků nakonec krev darovalo. Moc si "akci" užili a měli krásný pocit, že třeba ta jejich kapka zachrání někomu život. Všem moc děkujeme a těšíme se, že akce bude mít úspěch i v dalších letech.

Na naší škole 20. 2. 2019 proběhl 16. ročník Veletrhu Fiktivních firem. Účastnilo se ho 17 fiktivních firem z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Předměty podnikání byly velice pestré - od cestovní kanceláře, produktů zdravé výživy až po esoterické služby.

Dne 6. února 2019 se konal Den otevřených dveří na naší škole, aby zájemci o studium mohli nahlédnout "pod pokličku" toho, co se v budově Rudolfina běžně děje. Kromě obecných informací o studijních oborech, mohli zájemci zavítat do učeben, kde byly prezentovány cizí jazyky. A že se jich na naší škole učí! Naši francouzštináři z 1. a 2. ročníku...

Tak jako každý rok, i letos se počátkem druhého pololetí konala Olympiáda z francouzského jazyka. Žáci prvního, druhého a třetího ročníku se nejdříve účastnili písemné části, která obsahovala poslechová cvičení a dále cvičení na porozumění textu. Na základě vyhodnocení této části postoupili vždy 3 zástupci z každé kategorie do ústního kola, které...

Panel ČNB

08.02.2019

Dne 5. 2. 2019 se žáci 3. ročníků oboru OA zúčastnili přednášky Panel ČNB konané k výročí "100 let česko-slovenské koruny".

Náš chlapecký tým se ve středu zúčastnil okresního kola AŠSK ve florbalu ve sportovní hale v Třebši a díky postupu ze skupiny i okresního finále této soutěže. V turnaji chlapci dvakrát zvítězili, dvakrát remízovali a pouze jednou prohráli, což jim nakonec vyneslo mezi 12 týmy smolnou "bramborovou medaili". Pěkné, bojovné výkony a mladé složení...

V průběhu ledna se studenti 3. ročníku oboru Obchodní akademie a Veřejné správy zúčastnili projektového dne na téma Finanční trh. Projektový den se skládal ze tří různých aktivit - zjišťování informací v různých finančních institucích přímo v terénu, fiktivní on-line investování přes sociální sítě a desková hra Cash flow. Žáci jsou rozděleni do...