francouzský jazyk

Odpolední jazykové kurzy

Výuka 1 x týdně 2 hodiny, celkem 66 hodin.
Cena za školní rok 5 500 Kč. 

NOVĚ NABÍZÍME 
Kurz francouzského jazyka s rodilým mluvčím

  • přijďte si vyzkoušet ukázkové hodiny kurzů francouzštiny všech úrovní
  • začátek výuky v pondělí 9. 9. a úterý 10. 9. 2019 od 16:00 a 17:30
  • učebna 226, budova OA, SOŠ a JŠ, Pospíšilova 365, Hradec Králové
  • lektor - rodilý mluvčí z Francie
  • malé výukové skupiny, čas výuky dle zájmu účastníků

Začátečníci a věční začátečníci

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Středně pokročilí

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Pokročilí

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Termín zahájení výuky v týdnu od 9. 9. 2019

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kurzu. Úhradu kurzovného proveďte do týdne od podání přihlášky (č. účtu 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná.

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku.

Jazykové kroužky pro studenty SŠ, ZŠ

  • pro žáky SŠ
  • pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií

Výuka 1 x týdně 60 min, celkem 30 hodin. Kroužek se otevře při minimálním počtu 6 osob.

Cena za školní rok 3 000 Kč.

Kroužek FRJ pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Kroužek FRJ pro studenty SŠ

Interaktivní kurzy s důrazem na komunikativní dovednosti. Procvičování konverzačních témat, osvojování si tématické slovní zásoby, rozvíjení prezentačních dovedností, procvičování gramatických jevů.

Termín zahájení výuky v týdnu od 30. 9. 2019 

On line přihláška do kroužku

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kroužku. Úhradu kurzovného proveďte do týdne od podání přihlášky (č. účtu 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná.

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku.