francouzský jazyk

Odpolední jazykové kurzy

Výuka 1 x týdně 2 hodiny, celkem 66 hodin.
Cena za školní rok 5 500 Kč. 

Začátečníci a věční začátečníci

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Středně pokročilí

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Pokročilí

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Termín zahájení výuky v týdnu od 10. 9. 2018

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Přihláška a úhrada kurzovného do 10. 9. 2018, přihlásit se lze individuálně v průběhu celého školního roku.

Jazykové kroužky pro studenty SŠ, ZŠ

  • pro žáky SŠ
  • pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií

Výuka 1 x týdně 60 min, celkem 30 hodin. Kroužek se otevře při minimálním počtu 6 osob.

Cena za školní rok 3 000 Kč.

Kroužek FRJ pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Kroužek FRJ pro studenty SŠ

Interaktivní kurzy s důrazem na komunikativní dovednosti. Procvičování konverzačních témat, osvojování si tématické slovní zásoby, rozvíjení prezentačních dovedností, procvičování gramatických jevů.

Termín zahájení výuky v týdnu od 1. 10. 2018

On line přihláška do kroužku

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Přihláška a úhrada kurzovného do 20. 9. 2018, přihlásit se lze individuálně v průběhu celého školního roku.