učebnice

Učebnice a pomůcky pro školní rok 2023/2024

Pro sociálně znevýhodněné žáky má škola zřízen fond učebnic. Žádosti o zapůjčení knih je možno podat na sekretariátu školy. Součástí žádosti musí být potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi, ze kterého bude patrné, že dítě žije v domácnosti společně posuzovaných osob (potvrzení Vám vystaví ÚP - Oddělení nepojistných sociálních dávek - referát hmotné nouze).

Pro žáky s nedostatečným přístupem k technickému vybavení, programům, konektivitě, komunikačním platformám, potřebným k jejich digitálnímu zapojení do vzdělávání má škola vytvořen tzv. mobiliář. Žádost o zapůjčení digitálního zařízení lze podat prostřednictvím třídního učitele.