veřejnosprávní činnost

  • přijímáme 30 žáků
  • 4 leté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Předměty

  • všeobecně vzdělávací: český jazyk, dějiny literatury a umění, cizí jazyky, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, ekologie, tělesná výchova
  • odborné: právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, daňový systém, veřejné finance, psychologie a management, společenská kultura, písemná a elektronická komunikace, informatika
  • souvislá odborná praxe: je vykonávána od 1. do 3. ročníku na pracovištích veřejné správy, zejména na obecních, městských a krajských úřadech, úřadech práce, živnostenských a statistických úřadech, ve zdravotních pojišťovnách, na policii a správě sociálního zabezpečení.
  • Cílem je vytvořit u žáků ucelený obraz o činnosti orgánů státní správy a samosprávy.

Uplatnění v praxi

  • v oblasti státní správy a samosprávy (obecní, městské, krajské úřady, finanční úřady, živnostenské úřady, městská policie, Policie ČR)
  • ve státních podnicích se zaměřením na veřejně prospěšnou činnost, v příspěvkových organizacích, v sociální a právní oblasti (správa sociálního zabezpečení, konkrétní sociální instituce státního i nestátního charakteru, zdravotní pojišťovny, úřady práce, celní správy, soudy, státní zastupitelství apod.)
  • možnost pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách ekonomického, právního, ekonomicko-správního a hospodářského směru. Jedná se například o tyto školy: Univerzita Hradec Králové, Metropolitní univerzita Hradec Králové a Praha, Vysoká škola ekonomická Praha, Masarykova univerzita Brno, Mendlova univerzita Brno, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého Olomouc, Technická univerzita Liberec, VOŠ rozvoje venkova a SZŠ Hořice (zaměření na veřejnou správu), VOŠ a SOŠ Nový Bydžov (zaměření na účetnictví a daně).