LanguageCert nanečisto

Mezinárodní jazykové zkoušky nanečisto

Termín písemné i ústní zkoušky: dle dohody 

Cena jedné zkoušky: 100 Kč platba po předchozím závazném přihlášení (neplatí pro žáky OAHK)

Uchazeč po přihlášení na zkoušku nanečisto a uhrazení poplatku 100 Kč dostává odkaz na online soubor, kde najde zadání písemné zkoušky zvolené úrovně. Všechny části písemné zkoušky nanečisto, tedy poslech, čtení i psaní, si uchazeč vypracuje v pohodlí domova. Vypracovanou část psaní uchazeč odevzdá akreditovanému centru, které zajistí zhodnocení a zpětnou vazbu uchazeči. 

Platbu v hotovosti uhraďte PhDr. Petře Kacetlové, kabinet 206

Mimoškolní zájemci o zkoušky provedou platbu na účet školy 27-1993600207/0100,
jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po potvrzení přihlášky.


Podrobnější informace a přihlášení ke zkouškám (včetně zvolené úrovně):
u svého vyučujícího anglického jazyka nebo u PhDr. Petry Kacetlové na e-mailové adrese kacetlova.petra@oahk.cz  či telefonu 495 514 801 po vyzvání zadejte 206


On line přihláška LanguageCert nanečisto

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce. 

Mezinárodní jazykové zkoušky nanečisto pro žáky 5.-9. tříd ZŠ

Termín zkoušky: dle dohody


  • vystavení certifikátu potvrzujícího dosaženou úroveň znalosti anglického jazyka:
    Young Learners A1, A1+, A2, A2+, B1
  • motivace žáků k cizojazyčnému vzdělávání
  • možnost vyzkoušet si mírnou stresovou zátěž u zkoušek
  • písemná i ústní část, včetně rozhovoru s rodilým mluvčím
  • účastnický poplatek: 100 až 200,- Kč (poplatek zaplaťte prosím v hotovosti organizátorům v den konání zkoušky.)

Další informace Mgr. Dana Vítová, vitova.dana@oahk.cz; tel: 722 991 494 , 495 514 801  

On line přihláška LanguageCert nanečisto

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.