LanguageCert nanečisto

Mezinárodní jazykové zkoušky nanečisto

Termín písemné zkoušky: únor/březen 2019

Uchazeč po přihlášení na zkoušku nanečisto a uhrazení poplatku 100 Kč dostává odkaz na online soubor, kde najde zadání písemné zkoušky zvolené úrovně. Všechny části písemné zkoušky nanečisto, tedy poslech, čtení i psaní, si uchazeč vypracuje v pohodlí domova. Vypracovanou část psaní uchazeč odevzdá nejpozději 15. 3. 2019 akreditovanému centru, které zajistí zhodnocení a zpětnou vazbu uchazeči.

Termín ústní zkoušky: únor/březen 2019

Cena: 100 Kč platba po předchozím závazném přihlášení

Platbu v hotovosti uhraďte Mgr. Kaštánkové, kabinet 206

Mimoškolní zájemci o zkoušky provedou platbu na účet školy 27-1993600207/0100,
jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po potvrzení přihlášky.


Podrobnější informace a přihlášení ke zkouškám (včetně zvolené úrovně):
u svého vyučujícího anglického jazyka nebo u Kláry Kaštánkové na e-mailové adrese kastankova.klara@oahk.cz či telefonu 495 514 801 po vyzvání zadejte 206 nebo
volejte na 731 162 913

On line přihláška LanguageCert nanečisto

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce. 

Mezinárodní jazykové zkoušky nanečisto pro žáky 5. tříd ZŠ

Termín zkoušky: červen


  • vystavení certifikátu potvrzujícího dosaženou úroveň znalosti anglického jazyka:
    Young Learners A1, A1+, A2, A2+, B1
  • motivace žáků k cizojazyčnému vzdělávání
  • možnost vyzkoušet si mírnou stresovou zátěž u zkoušek
  • písemná i ústní část, včetně rozhovoru s rodilým mluvčím
  • účastnický poplatek: 100 až 200,- Kč (poplatek zaplaťte prosím v hotovosti organizátorům v den konání zkoušky.)

Další informace Mgr. Dana Vítová, vitova.dana@oahk.cz; tel: 604 588 002, 495 514 801  

On line přihláška LanguageCert nanečisto

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.