přijímací zkouška

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Termín konání jednotné přijímací zkoušky je ve dnech 12. a 15. dubna 2024
(náhradní termín 29. a 30. dubna 2024)

Každý uchazeč, který podal přihlášku na naši školu, obdrží pozvánku s místem a časem konání přijímací zkoušky na adrese Pospíšilova 365, Hradec Králové. 

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁNÍ JE POTŘEBA POUZE U OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST.

Organizační pokyny:
Každý uchazeč si s sebou přinese pozvánku k přijímací zkoušce. 
Před konáním přijímací zkoušky se prokáže dokladem totožnosti. Pokud uchazeč doklad nemá, bude mít alespoň kartičku zdravotní pojišťovny. 

Do budovy školy vstupují jednotlivě pouze uchazeči, kteří po celou dobu konání zkoušek respektují pokyny zaměstnanců školy. 

POMŮCKY, KTERÉ LZE POUŽÍT PŘI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

  • psací potřeby (modrá propiska),
  • na zkoušku z matematiky rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, obyčejná tužka), kalkulačka povolena není