informace o přijímací zkoušce

Místo a čas konání přijímací zkoušky:

Každý uchazeč, který podal přihlášku na naši školu, obdrží pozvánku s místem a časem konání přijímací zkoušky na adrese Pospíšilova 365, Hradec Králové. 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky je ve dnech 12. a 13. dubna 2022
(náhradní termín 10. a 11. května 2022)

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁNÍ JE POTŘEBA POUZE U OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST.

Organizační pokyny: Každý uchazeč si s sebou přinese pozvánku k přijímací zkoušce. Před konáním přijímací zkoušky se prokáže dokladem totožnosti. Pokud uchazeč doklad nemá, bude mít alespoň kartičku zdravotní pojišťovny. Dále bude mít s sebou ochranné ústní respirátory (2 kusy, budou používány v souladu s aktuálními hygienickými zásadami). 

Do budovy školy vstupují jednotlivě pouze uchazeči, kteří po celou dobu konání zkoušek respektují pokyny zaměstnanců školy. I v okolí školy (při příchodu a odchodu) je třeba dodržovat bezpečné rozestupy a používat respirátor (shromáždění více osob). 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V SEKRETARIÁTU ŠKOLY DO 1. 3. 2022 

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna, na jednom listu A4, plus případné přílohy.
Přihlášky vyplněné rukou a zasílané poštou vykazují nejvíce nedostatků. Kontrolujte vyplnění všech údajů a čitelnost kontaktních údajů (telefon, e-mail...).
Je třeba uvádět v přihlášce do kolonky 7, zda uchazeč na naší škole koná přijímací zkoušku nebo jde v tomto termínu konat zkoušku na Gymnázium se sportovní přípravou.

Pokud chcete potvrdit podání přihlášky, doneste si kopii přihlášky.
Uchazečům bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce 14 dnů před konáním zkoušky.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

Každý uchazeč před konáním přijímací zkoušky obdrží tzv. registrační číslo. Pod tímto číslem bude vystupovat po celou dobu přijímacího řízení.

POMŮCKY, KTERÉ LZE POUŽÍT PŘI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

  • psací potřeby (modrá propiska),
  • na zkoušku z matematiky rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, obyčejná tužka), kalkulačka povolena není


VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ přijímacího řízení

Termín vyhlášení výsledků -   duben 2022.