informace o přijímací zkoušce

INFORMACE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ NEKONALI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU: 

Místo a čas konání přijímací zkoušky:

Každý uchazeč, který podal přihlášku na naši školu, obdrží pozvánku s místem a časem konání přijímací zkoušky na adrese Pospíšilova 365, Hradec Králové. 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky je ve dnech 3. a 4. května 2021
(náhradní termín 2. a 3. června 2021)

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁNÍ JE POTŘEBA POUZE U OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST.

Organizační pokyny: Každý uchazeč si s sebou přinese pozvánku k přijímací zkoušce. Před konáním přijímací zkoušky se prokáže dokladem totožnosti (případně jiným dokladem, kde je uvedeno jeho jméno a fotografie) a bude mít s sebou ochranné ústní respirátory (2 kusy, budou používány v souladu s aktuálními hygienickými zásadami). 

Do budovy školy vstupují jednotlivě pouze uchazeči, po celou dobu konání zkoušek respektují pokyny zaměstnanců školy. I v okolí školy (při příchodu a odchodu) je třeba dodržovat bezpečné rozestupy a používat respirátor (shromáždění více osob). 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V SEKRETARIÁTU ŠKOLY DO 1. 3. 2021 

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Uchazečům bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce 14 dnů před konáním zkoušky.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

Každý uchazeč před konáním přijímací zkoušky obdrží tzv. registrační číslo. Pod tímto číslem bude vystupovat po celou dobu přijímacího řízení.

POMŮCKY, KTERÉ LZE POUŽÍT PŘI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

  • psací potřeby (modrá propiska),
  • na zkoušku z matematiky rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, obyčejná tužka), kalkulačka povolena není


VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ přijímacího řízení

Termín vyhlášení výsledků -  21. května 2021.