partneři

S naší školou spolupracují tito partneři:


Post Bellum

Díky dlouhodobé spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum byla naše škola zařazena do Sítě škol Paměti národa. Paměť národa je sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Při hledání zajímavých způsobů, jak našim studentům přiblížit moderní dějiny a s nimi spjatá témata, jako je výchova k demokracii a lidskoprávní problematika, se rádi necháváme inspirovat nabídkou různých zážitkových workshopů, seminářů i materiálů, které nám Post Bellum vždy ochotně poskytuje. Několikrát jsme měli zapůjčenou putovní výstavu a za jinými jsme se vypravili do Prahy. Velice oceňujeme, že oblíbené zážitkové workshopy můžeme realizovat online formou i teď v době distanční výuky. Těšíme se na další spolupráci a je nám ctí, že do Sítě škol Paměti národa patříme! 

Jakub Misík je profesionální fotograf z Hradce Králové, který se školou spolupracuje již od roku 2014. Za tu dobu pomohl zachytit atmosféru takřka všech studentských veletrhů a důležitých okamžiků života školy. Jeho firma CVAKMAT, s. r. o. dodává pravidelně fotobudky CVAKMAT na naše maturitní plesy. Jeho fotografie naleznete i na našem webu.

www.jakubmisik.cz
www.cvakmat.cz
www.cvakbus.cz
tel. +420 604 780 622 

JA Czech je součástí mezinárodní neziskové vzdělávací organizace. Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Ve spolupráci s touto organizací se vyučuje na naší škole předmět Studentská společnost, ve které si žáci osvojují prakticky podnikání. V prosinci v Hradci Králové pod záštitou JA organizujeme Mezinárodní veletrh JA Firem.

jaczech@jaczech.cz
jafirma@jaczech.cz

tel: +420 602 656 120

CEFIF je členem mezinárodní sítě EUROPEN - PEN International, která sdružuje fiktivní firmy z celého světa. Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby. Ve spolupráci s touto organizací se vyučuje na naší škole předmět Fiktivní firma, ve které si žáci osvojují fiktivně založení a vedení fiktivní firmy. Na jaře v Hradci Králové pod záštitou CEFIF organizujeme Regionální veletrh Fiktivních Firem.

lukas.hula@nuv.cz

tel. +420 274 022 425

Banka ČSOB s naší školou spolupracuje již 3 roky v rámci programu Jak klepat na dveře u zaměstnavatelů, Jak sepsat CV nebo Jak uspět u pohovoru. Ředitel místní pobočky je každoročně členem odborné poroty na Mezinárodním veletrhu JA Firem, který také ČSOB sponzoruje.

https://www.csob.cz


Ve spolupráci s Technologickým centrem studenti 3. ročníku prochází výukovým programem "Podnikání v praxi". Prostřednictvím tohoto kurzu se studenti seznámí jak se základy a principy soukromého podnikání, tak i s širšími souvislostmi fungování jakékoli organizace. Studenti si v kurzu vyzkouší a dále rozvinou týmovou práci a spolupráci, posílí prezentační dovednosti, ale hlavně získají trochu jiný pohled na podnikání jako takové. A ať už se nakonec rozhodnou pro vlastní podnikání anebo dají přednost klasickému zaměstnaneckému poměru, budou znát principy uvažování firmy, ekonomické souvislosti, náklady, které podnikání obnáší a ve výsledku i cenu lidské práce.

info@tchk.cz

tel. +420 495 077 111

Daňová kancelář v čele s Mgr. Vítězslavem Javůrkem s naší školou spolupracuje již 3 roky. Mgr. Javůrek je každoročně členem odborné poroty na Mezinárodním veletrhu JA Firem, který také ESOF sponzoruje. Letos nově prostřednictvím projektu Šablony pro SŠ Odborník z praxe bude kancelář v rámci výuky Daně a daňová soustava propojovat v jednotlivých hodinách vyučovanou teorii s praxí.

www.esof.cz

tel. +420 495 511 130

Učitelé z Marsu jsou učitelskou iniciativou, která si dala za cíl zahrnout do výuky ekonomie aktuální témata, sdílet výukové materiály a předávat si zkušenosti. Deset učitelů se pravidelně schází, aby zlepšilo praktickou připravenost absolventů středních škol. I naše škola je zapojena do této platformy. Momentálně na škole realizujeme 3 projektové dny na téma marketing, finanční trhy a pojišťovnictví. V červnu pořádáme pro ostatní zapojené školy celodenní akci Startujeme s experty, kde si studenti vyzkouší řešit případový úkol, komunikovat v týmu a prezentovat svůj výsledek.

https://www.ucitelezmarsu.cz

Naším partnerem je také OXFORD BOOKSHOP, Masarykovo náměstí 4, 500 02 Hradec Králové, který poskytuje slevy na učebnice našim žákům a usnadňuje též včasnou objednávku a dodání potřebných studijních materiálů na začátku školního roku. Oxford Bookshop také částečně sponzoruje jazykové soutěže na naší škole tím, že poskytuje slevy na zakoupené odměny, dále též poskytuje zdarma některé věcné ceny (např. slovníky, záložky apod.). 

Le Club franco-tchèque de Hradec Králové

Francouzsko-český klub Hradec Králové působí v našem městě od roku 1992 a jeho akce využívá i OAHK. Žáci naší školy se účastní Dnů Frankofonie v Hradci Králové, které se konají ve spolupráci s tímto klubem. Využíváme vstřícnosti paní předsedkyně Danièle Geffroy Konštacký, která neváhá přijít např. do hodiny konverzace FRJ, aby naši francouzštináři měli možnost pohovořit s rodilým mluvčím. Nejen naši žáci denního studia, ale i frekventanti jazykové školy využívají možnost být mezi frankofony a frankofily našeho kraje a účastní se čtvrtečních večerů Francouzsko - českého klubu.