Partneři

S naší školou spolupracují tito partneři:


Jakub Misík je profesionální fotograf z Hradce Králové, který se školou spolupracuje již od roku 2014. Za tu dobu pomohl zachytit atmosféru takřka všech studentských veletrhů a důležitých okamžiků života školy. Jeho firma CVAKMAT, s. r. o. dodává pravidelně fotobudky CVAKMAT na naše maturitní plesy. Jeho fotografie naleznete i na našem webu.

www.jakubmisik.cz
www.cvakmat.cz
www.cvakbus.cz
tel. +420 604 780 622 

JA Czech je součástí mezinárodní neziskové vzdělávací organizace. Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Ve spolupráci s touto organizací se vyučuje na naší škole předmět Studentská společnost, ve které si žáci osvojují prakticky podnikání. V prosinci v Hradci Králové pod záštitou JA organizujeme Mezinárodní veletrh JA Firem.

jaczech@jaczech.cz
jafirma@jaczech.cz

tel: +420 602 656 120

CEFIF je členem mezinárodní sítě EUROPEN - PEN International, která sdružuje fiktivní firmy z celého světa. Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby. Ve spolupráci s touto organizací se vyučuje na naší škole předmět Fiktivní firma, ve které si žáci osvojují fiktivně založení a vedení fiktivní firmy. Na jaře v Hradci Králové pod záštitou CEFIF organizujeme Regionální veletrh Fiktivních Firem.

lukas.hula@nuv.cz

tel. +420 274 022 425

Banka ČSOB s naší školou spolupracuje již 3 roky v rámci programu Jak klepat na dveře u zaměstnavatelů, Jak sepsat CV nebo Jak uspět u pohovoru. Ředitel místní pobočky je každoročně členem odborné poroty na Mezinárodním veletrhu JA Firem, který také ČSOB sponzoruje.

https://www.csob.cz


Ve spolupráci s Technologickým centrem studenti 3. ročníku prochází výukovým programem "Podnikání v praxi". Prostřednictvím tohoto kurzu se studenti seznámí jak se základy a principy soukromého podnikání, tak i s širšími souvislostmi fungování jakékoli organizace. Studenti si v kurzu vyzkouší a dále rozvinou týmovou práci a spolupráci, posílí prezentační dovednosti, ale hlavně získají trochu jiný pohled na podnikání jako takové. A ať už se nakonec rozhodnou pro vlastní podnikání anebo dají přednost klasickému zaměstnaneckému poměru, budou znát principy uvažování firmy, ekonomické souvislosti, náklady, které podnikání obnáší a ve výsledku i cenu lidské práce.

info@tchk.cz

tel. +420 495 077 111

Daňová kancelář v čele s Mgr. Vítězslavem Javůrkem s naší školou spolupracuje již 3 roky. Mgr. Javůrek je každoročně členem odborné poroty na Mezinárodním veletrhu JA Firem, který také ESOF sponzoruje. Letos nově prostřednictvím projektu Šablony pro SŠ Odborník z praxe bude kancelář v rámci výuky Daně a daňová soustava propojovat v jednotlivých hodinách vyučovanou teorii s praxí.

www.esof.cz

tel. +420 495 511 130

Učitelé z Marsu jsou učitelskou iniciativou, která si dala za cíl zahrnout do výuky ekonomie aktuální témata, sdílet výukové materiály a předávat si zkušenosti. Deset učitelů se pravidelně schází, aby zlepšilo praktickou připravenost absolventů středních škol. I naše škola je zapojena do této platformy. Momentálně na škole realizujeme 3 projektové dny na téma marketing, finanční trhy a pojišťovnictví. V červnu pořádáme pro ostatní zapojené školy celodenní akci Startujeme s experty, kde si studenti vyzkouší řešit případový úkol, komunikovat v týmu a prezentovat svůj výsledek.

https://www.ucitelezmarsu.cz