sociální činnost

zaměření: Výchovná a humanitární činnost

 • přijímáme 30 žáků
 • 4 leté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Uchazeč musí s přihláškou ke studiu předložit lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu profese pracovníka v sociálních službách

Předměty

 • všeobecně vzdělávací: český jazyk, dějiny literatury a umění, cizí jazyky, dějepis, občanská nauka, fyzika, chemie, biologie, ekologie, matematika, tělesná výchova
 • odborné: pedagogika a psychologie, speciální pedagogika a humanitární výchova, hudební a výtvarné aktivizační činnosti, přímá péče a osobní asistence, řízení sociálních služeb, základy práva, informatika, ekonomika, technika administrativy, odborná praxe
 • odborná praxe: je povinnou součástí výchovně vzdělávacího procesu
 • Cílem je seznámit žáky s nejrůznějšími typy zařízení předškolní, mimoškolní a speciální výchovy, naučit je pracovat s jednotlivcem i skupinou. Samostatná práce v zařízeních zvyšuje u žáků praktické dovednosti při práci s dětmi či dospělými, zdravými či nemocnými i postiženými jedinci. Dalším cílem je skupinové a individuální pozorování dle úkolů vyučujících psychologie a speciální pedagogiky. Souvislá odborná praxe je vykonávána od 1. do 3. ročníku, ve 4. ročníku probíhá průběžná odborná praxe.

Uplatnění v praxi

 • pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách
 • přímá obslužná péče klientů
 • nepedagogická výchovně vzdělávací činnost s dětmi a dospělými
 • management sociálních služeb (ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, bezbariérové domy, penziony, domovinky, domovy důchodců, léčebné ústavy pro děti i dospělé, kojenecké ústavy, rehabilitační stacionáře atd.)
 • možnost si doplnit a rozšířit vzdělání na různých typech vysokých škol a vyšších odborných škol např. se zdravotním zaměřením (diplomovaný ergoterapeut, fyzioterapeut, dětská a všeobecná sestra, porodní asistentka, asistent hygienické služby, záchranář atd.), v sociální oblasti studiem na Univerzitě v Hradci Králové - Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta (bakalářský a magisterský stupeň) a na dalších školách výchovného, pedagogického či teologického směru

Uchazeč o obor Sociální činnost musí doložit lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu profese pracovníka v sociálních službách.