LanguageCert Young Learners

Certifikát z angličtiny = body navíc při přijímacím řízení na střední školu!

Zkoušky pro získání mezinárodně platného certifikátu LanguageCert Young Learners úrovní pre A1 (Fox) a A1 (Owl) se konají v budově zkušebního centra Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pospíšilova 365, Hradec Králové.

Úroveň skládané zkoušky je nutné zvolit dle požadavků uvedených konkrétní střední školou, na kterou se zájemce hlásí.

Zkouška má písemnou a ústní část. Více info o zkoušce lze získat na https://www.languagecert.org

Termíny zkoušky 14. 2. a  16. 2. 2024

Young Learners Fox/Owl  

přihlášení a platba do 31. 1. 2024

 14. 2. 2024 (nově otevřený termín) 

Young Learners Fox/Owl  

přihlášení a platba do 31. 1. 2024

 16. 2. 2024 (termín naplněn, nelze se již objednat) 

Další termíny dle počtu zájemců 

Cena zkoušky

pre A1 - Fox (Young Learners) písemná  

750,-

pre A1 - Fox (Young Learners) ústní 

750,-

Cena celé zkoušky (písemné i ústní) je 

1 500,-

A1 - Owl (Young Learners) písemná 

750,-

A1 - Owl (Young Learners) ústní 

750,-

Cena celé zkoušky (písemné i ústní) je 

1 500,-

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Bližší informace podá Mgr. Dana Vítová, vitova.dana@oahk.cz, tel. 722 991 494

On line přihláška LanguageCert Young Learners 

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášení účastníci obdrží přesné informace e-mailem.