LanguageCert Young Learners

Certifikát z angličtiny = body navíc při přijímacím řízení na střední školu!

Žáci 5. a 9. tříd ZŠ mohou v naší škole složit mezinárodní zkoušku z angličtiny a doloženým certifikátem získat bodové ohodnocení u přijímacích zkoušek na střední školu (např. na Biskupské Gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové, na osmiletém úroveň A1, na čtyřletém A2).

Zkoušky pro získání mezinárodně platného certifikátu LanguageCert Young Learners úrovní A1 (Fox) a A2 (Owl) se konají v budově zkušebního centra Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pospíšilova 365, Hradec Králové (přesný termín bude stanoven dle počtu zájemců).

Úroveň skládané zkoušky je nutné zvolit dle požadavků uvedených konkrétní střední školou, na kterou se zájemce hlásí.

Zkouška má písemnou a ústní část. Více info o zkoušce lze získat na https://www.languagecert.org

Termín zkoušky

bude upřesněn dle počtu zájemců

 2019

Cena zkoušky

A1 - Fox (Young Learners) písemná  

750,-

A1 - Fox (Young Learners) ústní 

750,-

Cena celé zkoušky (písemné i ústní) je 

1 500,-

A2 - Owl (Young Learners) písemná 

750,-

A2 - Owl (Young Learners) ústní 

750,-

Cena celé zkoušky (písemné i ústní) je 

1 500,-

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Bližší informace podá Mgr. Dana Vítová, vitova.dana@oahk.cz, tel. 604 588 002

On line přihláška LanguageCert Young Learners 

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášení účastníci obdrží přesné informace e-mailem.