LanguageCert Young Learners

Certifikát z angličtiny = body navíc při přijímacím řízení na střední školu!

Žáci 5. a 9. tříd ZŠ mohou v naší škole složit mezinárodní zkoušku z angličtiny a doloženým certifikátem získat bodové ohodnocení u přijímacích zkoušek na střední školu (např. na Biskupské Gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové, na osmiletém úroveň A1, na čtyřletém A2).

Zkoušky pro získání mezinárodně platného certifikátu LanguageCert Young Learners úrovní A1 (Fox) a A2 (Owl) se konají v prosinci 2018 (přesný termín bude stanoven dle počtu zájemců) v budově zkušebního centra Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pospíšilova 365, Hradec Králové.

Úroveň skládané zkoušky je nutné zvolit dle požadavků uvedených konkrétní střední školou, na kterou se zájemce hlásí.

Zkouška má písemnou a ústní část. Více info o zkoušce lze získat na https://www.languagecert.org

Termín zkoušky

(přihlášení a zaplacení poplatku do 28. 11. 2018)

14. 12. 2018

Cena zkoušky

A1 - Fox (Young Learners) písemná  

750,-

A1 - Fox (Young Learners) ústní 

750,-

Cena celé zkoušky (písemné i ústní) je 

1 500,-

A2 - Owl (Young Learners) písemná 

750,-

A2 - Owl (Young Learners) ústní 

750,-

Cena celé zkoušky (písemné i ústní) je 

1 500,-

Přihlášky pro zkoušky Young Learners je nutné podat do 28. listopadu 2018

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Bližší informace podá Mgr. Dana Vítová, vitova.dana@oahk.cz, tel. 604 588 002

On line přihláška LanguageCert Young Learners 

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášení účastníci obdrží přesné informace e-mailem.