anglický jazyk

Odpolední jazykové kurzy

Výuka 1 x týdně 2 hodiny, celkem 66 hodin.
Cena za školní rok 5 500 Kč. 

Moderní interaktivní kurzy s důrazem na rychlé osvojování a rozvíjení slovní zásoby i gramatických pravidel a jejich využití v běžných komunikačních situacích. Důraz na porozumění textům i poslechovým cvičením. Kurzy vyšších úrovní jsou vedeny výlučně v anglickém jazyce.

Výuka:
pondělí až čtvrtek od 16:30 nebo od 18:00, čas výuky lze po dohodě uzpůsobit.

Kurzy již probíhající najdete v rozvrhu jazykové školy.

Nabízíme pět úrovní kurzů:

ZAČÁTEČNÍCI - Učebnice New English File Elemetary

MÍRNĚ POKROČILÍ - Učebnice New English File Pre-Intermediate

STŘEDNĚ POKROČILÍ - Učebnice New English File Intermediate / Upper Intermediate

POKROČILÍ - New English File Upper Intermediate, učebnice připravující na mezinárodní zkoušky (např. Access to FCE)

VELMI POKROČILÍ (příprava na mezinárodní zkoušky B2 až C2) - New English File Advanced, učebnice připravující na mezinárodní zkoušky (např. Access to FCE, Exam Essentials: Practice Tests CAE)

Termín zahájení výuky v týdnu od 10. 9. 2018

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Přihláška a úhrada kurzovného do 10. 9. 2018, přihlásit se lze individuálně v průběhu celého školního roku.

Kroužky ANJ

Jazykové kroužky pro studenty SŠ, ZŠ

 • pro žáky SŠ
 • pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií

Výuka 1 x týdně 60 min, celkem 30 hodin. Kroužek se otevře při minimálním počtu 6 osob.

Cena za školní rok 3 000 Kč.  

Kroužek ANJ pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Kroužek ANJ pro studenty SŠ

Interaktivní kurzy s důrazem na komunikativní dovednosti. Procvičování konverzačních témat, osvojování si tématické slovní zásoby, rozvíjení prezentačních dovedností, procvičování gramatických jevů. Kurzy jsou vedeny českým lektorem/rodilým mluvčím (USA nebo Nový Zéland).

Termín zahájení výuky v týdnu od 1. 10. 2018 

On line přihláška do kroužku

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Přihláška a úhrada kurzovného do 20. 9. 2018, přihlásit se lze individuálně v průběhu celého školního roku. 


Kroužek anglického jazyka pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ příprava na certifikát A1/A2

 • příprava na mezinárodní zkoušky A1/A2
 • příprava na získání certifikátu LanguageCert úrovně A1 nebo A2
 • příprava na přijímací zkoušky z ANJ (certifikát o dosažené jazykové úrovni lze využít pro získání bodů při přijímacím řízení na vybrané střední školy a gymnázia)
 • možnost složit zkoušku LanguageCert přímo ve škole (akreditované testovací centrum)

ČAS VÝUKY

 • září - prosinec 2018
 • odpolední hodiny (rozmezí 14:30 - 17:30)

CENA 900,- Kč, celkem 12 x 60 min (v případě zájmu bude kroužek pokračovat do června)

On line přihláška Kroužek ANJ pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ

Za nezletilého účastníka musí přihlášku vyplnit jeho zákonný zástupce.

Přihláška a úhrada kurzovného do 20. 9. 2018 na č. účtu 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.


Kroužek anglického jazyka - příprava ke studiu na SŠ

Kroužek je vhodný pro žáky 9. tříd, kteří si chtějí sjednotit znalosti anglického jazyka před nástupem na střední školu.
Hodinová dotace: 14 vyučovacích hodin (vždy 2 hodiny týdně)
Termíny: 24. 4. - 19. 6. 2019 (15:30 ‑ 17:00), celkem 7 lekcí
Cena: 1000,- Kč

Obsahová náplň:

 • Systematizace a opakování znalostí gramatiky probírané na ZŠ, zejména slovesných časů
 • Procvičování produktivních a receptivních dovedností (čtení textů s porozuměním, poslech, souvislý písemný projev, ústní projev)
 • Závěrečný test

Vyučující: 2/3 kurzu vede český učitel ANJ, 1/3 rodilý mluvčí

On line přihláška Kroužek ANJ - příprava ke studiu na SŠ 

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Platbu proveďte na č. účtu 27-1993600207/0100 do 20. 4. 2019 jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.