anglický jazyk

Odpolední jazykové kurzy

Výuka 1 x týdně 2 hodiny, celkem 66 hodin.
Cena za školní rok 5 500 Kč. 

Moderní interaktivní kurzy s důrazem na rychlé osvojování a rozvíjení slovní zásoby i gramatických pravidel a jejich využití v běžných komunikačních situacích. Důraz na porozumění textům i poslechovým cvičením. Kurzy vyšších úrovní jsou vedeny výlučně v anglickém jazyce.

Výuka:
pondělí až čtvrtek od 16:30 nebo od 18:00, čas výuky lze po dohodě uzpůsobit.

Kurzy již probíhající najdete v rozvrhu jazykové školy.

Nabízíme pět úrovní kurzů:

ZAČÁTEČNÍCI - Učebnice New English File Elemetary

MÍRNĚ POKROČILÍ - Učebnice New English File Pre-Intermediate

STŘEDNĚ POKROČILÍ - Učebnice New English File Intermediate / Upper Intermediate

POKROČILÍ - New English File Upper Intermediate, učebnice připravující na mezinárodní zkoušky (např. Access to FCE)

VELMI POKROČILÍ (příprava na mezinárodní zkoušky B2 až C2) - New English File Advanced, učebnice připravující na mezinárodní zkoušky (např. Access to FCE, Exam Essentials: Practice Tests CAE)

Termín zahájení výuky v týdnu od 13. 9. 2021 

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kurzu. Úhradu kurzovného proveďte do týdne od podání přihlášky (č. účtu 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná. 

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku.

Kroužky ANJ

Jazykové kroužky pro studenty SŠ, ZŠ

 • pro žáky SŠ
 • pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií

Výuka 1 x týdně 60 min, celkem 30 hodin. Kroužek se otevře při minimálním počtu 6 osob.

Cena za školní rok 3 000 Kč.  

Kroužek ANJ pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Kroužek ANJ pro studenty SŠ

Interaktivní kurzy s důrazem na komunikativní dovednosti. Procvičování konverzačních témat, osvojování si tématické slovní zásoby, rozvíjení prezentačních dovedností, procvičování gramatických jevů. Kurzy jsou vedeny českým lektorem/rodilým mluvčím (USA nebo Nový Zéland).

Termín zahájení výuky v týdnu od 4. 10. 2021 

On line přihláška do kroužku

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kroužku. Úhradu kurzovného proveďte do týdne od podání přihlášky (č. účtu 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná.

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku. 


Kroužek anglického jazyka pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ příprava na certifikát A1/A2

 • příprava na mezinárodní zkoušky A1/A2
 • příprava na získání certifikátu LanguageCert úrovně A1 nebo A2
 • příprava na přijímací zkoušky z ANJ (certifikát o dosažené jazykové úrovni lze využít pro získání bodů při přijímacím řízení na vybrané střední školy a gymnázia)
 • možnost složit zkoušku LanguageCert přímo ve škole (akreditované testovací centrum)

ČAS VÝUKY

 • září - prosinec 2021 (začátek třetí týden v září, čas výuky bude stanoven dle zájmu účastníků)
 • odpolední hodiny (rozmezí 14:30 - 17:30)

CENA 900,- Kč, celkem 12 x 60 min (v případě zájmu bude kroužek pokračovat do června)

On line přihláška Kroužek ANJ pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ

Za nezletilého účastníka musí přihlášku vyplnit jeho zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kroužku. Úhradu kurzovného proveďte do 13. 9. 2021 (č. účtu 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná. 

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku. 

 

Kroužek anglického jazyka - příprava ke studiu na SŠ

Kroužek je vhodný pro žáky 9. tříd, kteří si chtějí sjednotit znalosti anglického jazyka před nástupem na střední školu.
Hodinová dotace: 14 vyučovacích hodin (vždy 2 hodiny týdně)
Termíny: 27. 4. - 8. 6. 2022 (15:30 ‑ 17:00), celkem 7 lekcí
Cena: 1000,- Kč

Obsahová náplň:

 • Systematizace a opakování znalostí gramatiky probírané na ZŠ, zejména slovesných časů
 • Procvičování produktivních a receptivních dovedností (čtení textů s porozuměním, poslech, souvislý písemný projev, ústní projev)
 • Závěrečný test

Vyučující: 2/3 kurzu vede český učitel ANJ, 1/3 rodilý mluvčí

On line přihláška Kroužek ANJ - příprava ke studiu na SŠ 

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku, přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kroužku. 

Úhradu kurzovného proveďte do 19. 4. 2022 (č. účtu 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná.