anglický jazyk

Odpolední jazykové kurzy

Výuka 1 x týdně 2 hodiny, celkem 66 hodin.
Cena za školní rok 6 400 Kč. 

Moderní interaktivní kurzy s důrazem na rychlé osvojování a rozvíjení slovní zásoby i gramatických pravidel a jejich využití v běžných komunikačních situacích. Důraz na porozumění textům i poslechovým cvičením. Kurzy vyšších úrovní jsou vedeny výlučně v anglickém jazyce.

Výuka:
pondělí až čtvrtek od 16:30 nebo od 18:00, čas výuky lze po dohodě uzpůsobit.

Kurzy již probíhající najdete v rozvrhu jazykové školy.

Nabízíme pět úrovní kurzů:

ZAČÁTEČNÍCI - Učebnice New English File Elemetary

MÍRNĚ POKROČILÍ - Učebnice New English File Pre-Intermediate

STŘEDNĚ POKROČILÍ - Učebnice New English File Intermediate / Upper Intermediate

POKROČILÍ - New English File Upper Intermediate, učebnice připravující na mezinárodní zkoušky (např. Access to FCE)

VELMI POKROČILÍ (příprava na mezinárodní zkoušky B2 až C2) - New English File Advanced, učebnice připravující na mezinárodní zkoušky (např. Access to FCE, Exam Essentials: Practice Tests CAE)

Termín zahájení výuky v týdnu od 11. 9. 2023 

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kurzu. Úhradu kurzovného proveďte neprodleně po obdržení podkladů k platbě z e-mailu školy (oahk.skola@oahk.cz). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná. 

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku.

Kroužky ANJ

Jazykové kroužky pro studenty SŠ, ZŠ

  • pro žáky SŠ
  • pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií

Výuka 1 x týdně 60 min, celkem 30 hodin. Kroužek se otevře při minimálním počtu 6 osob.

Cena za školní rok 3 000 Kč.  

Kroužek ANJ pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Kroužek ANJ pro studenty SŠ

Interaktivní kurzy s důrazem na komunikativní dovednosti. Procvičování konverzačních témat, osvojování si tematické slovní zásoby, rozvíjení prezentačních dovedností, procvičování gramatických jevů. Kurzy jsou vedeny českým lektorem/rodilým mluvčím (USA nebo Nový Zéland).

Termín zahájení výuky v týdnu od 2. 10. 2023 

On line přihláška do kroužku

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kroužku. Úhradu kurzovného proveďte neprodleně po obdržení podkladů k platbě z e-mailu školy (oahk.skola@oahk.cz). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná.


Kroužek anglického jazyka - příprava na certifikát A2-C1

  • příprava na mezinárodní zkoušky
  • příprava na získání certifikátu LanguageCert úrovně A2 a vyšší
  • příprava na přijímací zkoušky z ANJ (certifikát o dosažené jazykové úrovni lze využít pro získání bodů při přijímacím řízení na vybrané střední školy a gymnázia)
  • možnost složit zkoušku LanguageCert přímo ve škole (akreditované testovací centrum)

ČAS VÝUKY

  • začátek kroužku pro úroveň A2-B1 od 11. září 2023
  • začátek kroužku pro úroveň B2-C1 od 20. listopadu 2023
  • pondělí 16:00 - 17:00 h.

CENA 1 200,- Kč, celkem 10 x 60 min
Pokud se účastník kroužku přihlásí na naší škole ke zkouškám LanguageCert, bude mu z celkového poplatku za zkoušky odečteno 200 Kč.

On line přihláška Kroužek ANJ

Za nezletilého účastníka musí přihlášku vyplnit jeho zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kroužku. Úhradu kurzovného proveďte neprodleně po obdržení podkladů k platbě z e-mailu školy (oahk.skola@oahk.cz). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná.