Řád Jazykové školy

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Zletilý účastník:

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto mých osobních údajů: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa, a telefonní číslo pro účel předávání informací o činnosti jazykové školy včetně zasílání nabídek vzdělávání v kurzech jazykové školy. Údaje budou školou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Souhlas lze zrušit na tel. 495 514 801 nebo e-mailem OAHK.skola@oahk.cz

Nezletilý účastník:

Já jako zákonný zástupce přihlášeného dítěte dávám vyplněním této přihlášky výslovný souhlas ke zpracování těchto mých osobních údajů: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo pro účel předávání informací o činnosti jazykové školy včetně zasílání nabídek vzdělávání v kurzech jazykové školy. Údaje budou školou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Souhlas lze zrušit na tel. 495 514 801 nebo e-mailem oahk.skola@oahk.cz