fiktivní firmy

Veletrh fiktivních firem se v letošním školním roce bude konat 27. února 2020.

Předmět Fiktivní firma je vyučován ve třetím a čtvrtém ročníku v oboru Obchodní akademie a má za úkol propojit vyučovanou teorii odborných předmětů s praxí.

Práce ve fiktivní firmě umožňuje žákům prakticky vyzkoušet založení a vedení podniku a obchodovat s kolegy z jiných škol po celé republice, ale i v zahraničí. Pro firmy jsou zřízeny fiktivní banky a instituce, jako například finanční úřad, rejstříkový soud, správa sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovna. Všechny jsou zaštítěny Centrem fiktivních firem při Národním ústavu pro vzdělávání.

Zahájení činnosti fiktivních firem ve školním roce 2019-20:

V letošním školním roce se poprvé dle nového ŠVP výuka fiktivních firem dělí mezi třetí a čtvrtý ročník. V současné době si žáci vybírají předměty podnikání a učí se vyplňovat všechny nezbytné doklady pro založení společnosti s ručením omezeným.

Letos byly rozšířeny služby on-line portálu Centra fiktivních firem o Živnostenský rejstřík, pracuje se na evidenci zaměstnanců a dalších službách.

SVIŠTI, s. r. o. (třída 4. AO, vyučující Ing. Zdena Rojíková)

Popis činnosti: Prodej a oprava kol
E-mail: infosvisti@seznam.cz
Facebook: Svišti
Instagram: svistihk


KOKTEJLOVINY, s. r. o.  (třída 4. BO, vyučující Ing. Zdena Rojíková)

Popis činnosti: Výroba a prodej nealkoholických nápojů
E-mail: koktejloviny@gmail.com
Facebook: Koktejloviny
Instagram: Koktejloviny
Web: koktejloviny.webnode.cz


HOOK-UPS, s. r. o. (třída 4. BO, vyučující Ing. Jitka Rulfová)

Popis činnosti: Seznamovací agentura
E-mail: hook-ups@email.cz
Facebook: Hook-Ups
Instagram: @hookups_ff
Web: hook-ups-ff.webnode.cz


Marmanti, s. r. o. (třída 4. AO, vyučující Ing. Jana Tomínová)
Popis činnosti: výroba a prodej marmelád
E-mail: ffmarmanti@gmail.com
Facebook: Marmanti
Instagram: marmanti_sro


FreshSnacky, s. r. o. (třída 3. BO, vyučující Ing. Petra Kábrtová) 
Popis činnosti: výroba a rozvoz svačin
e-mail: freshsnacky@seznam.cz
Facebook: FreshSnacky
Instagram: freshsnacky


Bio od srdce, s. r. o. (třída 3. BO, vyučující Ing. Zdeněk Pospíšil)

Popis činnosti: výroba a prodej mléčných výrobků
e-mail: bioodsrdce@seznam.cz
Facebook: Bio od srdce
Instagram: bioodsrdce