fiktivní firmy

Předmět fiktivní firma je vyučován ve čtvrtém ročníku v oboru obchodní akademie a má za úkol propojit vyučovanou teorii odborných předmětů s praxí.

Práce ve fiktivní firmě umožňuje žákům prakticky vyzkoušet založení a vedení podniku a obchodovat s kolegy z jiných škol po celé republice, ale i v zahraničí. Pro firmy jsou zřízeny fiktivní banky a instituce, jako například finanční úřad, rejstříkový soud, správa sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovna. Všechny jsou zaštítěny Centrem fiktivních firem při Národním ústavu pro vzdělávání.

Zahájení činnosti fiktivních firem ve školním roce 2018-19:

I v tomto školním roce si žáci 4. ročníků oboru Obchodní akademie zakládají zcela nové fiktivní firmy. V současné době si vybírají předměty podnikání a učí se vyplňovat všechny nutné doklady pro založení společnosti s ručením omezeným. 

Letos byly rozšířeny služby on-line portálu Centra fiktivních firem o Živnostenský rejstřík, pracuje se na evidenci zaměstnanců a dalších službách.

JA firmy

Ve studentské společnosti si žáci reálně vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Dále součástí výuky je:

Počítačová simulace TITAN (Management and Economic Simulation Excercise) - ukazuje žákům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy.

Studentská společnost je povinný předmět ve 3. ročníku oboru Ekonomické lyceum. Jde o reálnou činnost, kterou si žáci sami zvolí. Mohou si tak vyzkoušet podnikání "nanečisto". Firma pracuje pod záštitou organizace Junior Achievement www.jacr.cz.