jazyková škola

Zvažujete zapsat se do některého z jazykových kurzů naší školy? Prohlédněte si hodnocení účastníků či absolventů našich jazykových kurzů ZDE.

Nabízíme tyto jazykové kurzy:

vyberte si kliknutím na vlaječku:-), přihlášky naleznete u jednotlivých kurzů

Výuka v jazykových kurzech začíná v pondělí 11. září 2023, do jazykových kroužků pro žáky a studenty od 2. října 2023. Do kurzů je možné přihlašovat se průběžně.

Výuka ve většině kurzů a kroužků probíhá od 16:00 hod, večerní kurzy od 19:00, dohodou i v jiný čas. Výuka probíhá jednou týdně, pokud se účastníci nedohodnou s lektorem jinak, ve dvouhodinovém bloku tj. 2x45 min., v případě velmi nízkého počtu účastníků 1x60 min.

Uvedené ceny kurzů a počet hodin platí pro počet 6 přihlášených, při nižším počtu se cena i počet hodin upravuje po dohodě s přihlášenými účastníky. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých kurzů.

Kroužky pro žáky ZŠ a studenty SŠ budou otevřeny při minimálním počtu 6 účastníků. Pokud si přejete hradit školné fakturou, kontaktujte účtárnu uzdilova.hana@oahk.cz.

Maximální počet studentů ve skupině je 12. Do kurzu lze přistoupit v průběhu celého roku.

Nabízíme plně kvalifikovaný stálý tým českých učitelů i rodilých mluvčích, kombinaci klasických i moderních metod výuky, kvalitní výukové prostory v centru města, nízký počet studentů ve skupinách, flexibilní časový rozvrh, individuální vzdělávací přístup.

Lektoři jsou přiřazeni k jednotlivým kurzům dle aktuálních časových možností. Pokud preferujete určitého lektora, napište jeho jméno do poznámky v přihlášce.

Pokud si z nabídky nevyberete, zkusíme Vám najít kurz dle Vašich individuálních požadavků.

Zabezpečíme jazykové kurzy a konzultace "na míru". Např. příprava cizojazyčných prezentací, prezentační a komunikační dovednosti v cizím jazyce, konzultace bakalářských a diplomových prací v cizím jazyce apod.

Nenalezli jste kurz dle vaší představy? Nabízíme i kurzy na přání:
firemní kurzy, kurzy pro státní správu, kurzy odborné angličtiny a němčiny pro mediky, lékaře, právníky 

Pro dotazy a další info kontaktujte Mgr. Danu Vítovou  

vitova.dana@oahk.cz, tel. 722 991 494, 495 514 801 

Za nezletilého uchazeče musí on line přihlášku vyplnit zákonný zástupce!

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.