jazyková škola

Vzhledem k novému nařízení vlády se v období od 12. 10. do 30. 10. 2020 ruší prezenční výuka v kurzech JŠ. Výuka v kurzech se podle dohody s lektory a účastníky kurzů přesouvá do online prostředí. Lektoři své studenty osloví co nejdříve e-mailem ohledně dalších detailů.

Nabízíme tyto jazykové kurzy:

vyberte si kliknutím na vlaječku:-), přihlášky naleznete u jednotlivých kurzů

V pondělí 14. září 2020 zahájila výuku jazyková škola. Do kurzů je možné přihlašovat se průběžně.

Zahájení výuky v kurzech pro veřejnost v týdnu od 14. 9., do jazykových kroužků pro žáky a studenty od 28. 9. 2020.  

Pokud by situace nedovolila kurzy dokončit prezenčně, umíme v případě zájmu účastníků zařídit distanční výuku. Jinak peníze vracíme, takže o ně nepřijdete!

Výuka ve většině kurzů a kroužků probíhá od 16:00 hod, večerní kurzy od 19:00, dohodou i v jiný čas. Výuka probíhá jednou týdně, pokud se účastníci nedohodnou s lektorem jinak, ve dvouhodinovém bloku tj. 2x45 min., v případě velmi nízkého počtu účastníků 1x60 min.

Uvedené ceny kurzů a počet hodin platí pro počet 6 přihlášených, při nižším počtu se cena i počet hodin upravuje po dohodě s přihlášenými účastníky. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých kurzů.

Kroužky pro žáky ŽŠ a studenty SŠ budou otevřeny při minimálním počtu 6 účastníků. Pokud si přejete hradit školné fakturou, kontaktujte účtárnu vesela.dita@oahk.cz.

Maximální počet studentů ve skupině je 12. Do kurzu lze přistoupit v průběhu celého roku.

Nabízíme plně kvalifikovaný stálý tým českých učitelů i rodilých mluvčích, kombinaci klasických i moderních metod výuky, kvalitní výukové prostory v centru města, nízký počet studentů ve skupinách, flexibilní časový rozvrh, individuální vzdělávací přístup.

Lektoři jsou přiřazeni k jednotlivým kurzům dle aktuálních časových možností. Pokud preferujete určitého lektora, napište jeho jméno do poznámky v přihlášce.

Pokud si z nabídky nevyberete, zkusíme Vám najít kurz dle Vašich individuálních požadavků.

Zabezpečíme jazykové kurzy a konzultace "na míru". Např. příprava cizojazyčných prezentací, prezentační a komunikační dovednosti v cizím jazyce, konzultace bakalářských a diplomových prací v cizím jazyce apod.

Nenalezli jste kurz dle vaší představy? Nabízíme i kurzy na přání:
firemní kurzy, kurzy pro státní správu, kurzy odborné angličtiny a němčiny pro mediky, lékaře, právníky 

Pro dotazy a další info kontaktujte Mgr. Danu Vítovou  

vitova.dana@oahk.cz, tel. 604 588 002, 495 514 801 

Za nezletilého uchazeče musí on line přihlášku vyplnit zákonný zástupce!

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.