Proč složit zkoušky LanguageCert?

Přemýšlíte o studiu v zahraničí?

Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaše jazykové schopnosti?

Potřebujete doložit úroveň své angličtiny pro svého zaměstnavatele?

Pracujete ve státní správě nebo samosprávě a musíte doložit jazykový certifikát uznávaný MŠMT?

Chtěli byste vylepšit svoji pozici na pracovním trhu složením mezinárodních zkoušek?

Zvažujete maturitu z anglického jazyka?

Zkuste jazykové zkoušky LanguageCert!

Naše škola byla více než deset let akreditovaným centrem, kde zájemci skládali oblíbené zkoušky City&Guilds. Mezinárodní společnost PeopleCert, jeden z hlavních globálních hráčů na poli certifikací, nabízí tyto zkoušky v obnovené formě pod názvem LanguageCert.

Více o LanguageCert https://www.languagecert.org

Hlavní výhody zkoušek LanguageCert

* zkoušky jsou v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT, např. UHK oficiálně uznává tyto zkoušky

* termíny zkoušek jsou flexibilní

* písemnou i ústní část lze složit zvlášť a na různých úrovních

* zkoušky jsou zaměřené na praktické využití jazyka

* průvodci Vaší zkouškou jsou kvalifikovaní a pečlivě školení odborníci, kteří zároveň vyučují v jazykových kurzech, důkladně znají problematické oblasti výuky angličtiny a dokáží Vás zkouškou provést bez zbytečného stresu

* zkouška LanguageCert slouží jako ekvivalent maturitní profilové zkoušky z anglického jazyka


Další informace podá Mgr. Dana Vítová, vitova.dana@oahk.cz, 

tel. 722 991 494