maturitní zkouška

Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu

maturitní zkoušky Jaro 2020 (řádný termín pro maturanty šk. roku 2019/2020)

podání písemné přihlášky žáků k MZ

 • pro zkušební termín Jaro 2020      29. 11. 2019
 • pro zkušební termín Podzim 2020 22. 6. 2020

jmenování zkušební komise pro ústní zkoušky do 31. 3. 2020

odevzdání seznamu literatury 31. 3. 2020

ukončení klasifikace za 4. ročník - klasifikační porady

 • obory OA a EL 27. 4. 2020
 • obory SČ a VS 27. 4. 2020

rozloučení tříd OA, EL 30. 4. 2020

předání ročníkového vysvědčení  30. 4. 2020

písemná práce společné části MZ z ČJL 8. a 30. 4. 2020

didaktické testy společné části MZ 4. - 6. 5. 2020

přípravný týden 11. - 15. 5. 2020

písemné a praktické zkoušky profilové části MZK

 • 4. AO, 4. BO, 4. EL 28. a 29. 4. 2020
 • 4. AO, 4. BO, 4. EL - písemná práce z ANJ 27. 4. 2020
 • 4. VS, 4. SC 19. - 20. 5. 2020

ústní zkoušky profilové a společné části MZK

 • 4. BO, 4. EL 18. 5. - 22. 5. 2020
 • 4. VS, 4. SC, 4. AO 25. 5. - 29. 5. 2020

slavnostní předání maturitního vysvědčení

 • 4. BO, 4. EL 28. 5. 2020 (18:00)
 • 4. AO, 4. VS, 4. SC 4. 6. 2020 (18:00)

Všem maturantům doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky www.novamaturita.cz. Na nich Cermat průběžně zveřejňuje informace k maturitnímu dění i vzorové příklady a metodiky pro úspěšné absolvování.

Odvolání proti výslednému hodnocení maturitní zkoušky

Informace k odvolání

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky:

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) - DT, český jazyk a literatura - DT, občanský a společenskovědní základ - žádné pomůcky 

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) - písemná práce slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu 

Český jazyk a literatura - písemná práce pravidla českého pravopisu 

Matematika - matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu

Dokumenty ke stažení

"K maturitě jste se závazně přihlásili. V případě, že se nemůžete maturity ze závažných důvodů zúčastnit, je třeba se omluvit ředitelce školy a předsedkyni komise předem (nejpozději však do tří pracovních dní po plánovaném termínu) a to písemně. O závažnosti omluvy rozhoduje předsedkyně komise. Nebude-li Vaše omluva uznána, posuzuje se, jako byste maturitu neudělali a propadá Vám jeden ze tří termínů. Prosím, buďte na sebe tvrdí a dostavte se včas."