maturitní zkouška

Maturitní zkoušky jaro 2022

Studenti 4. ročníků EL si mohou vybrat mezi praktickou zkouškou z odborných předmětů nebo vypracováním maturitní práce. Téma maturitní práce oznámí žák písemně formou přihlášky zástupci ředitelky školy do 10. října 2021. 

Maturitní zkoušky v řádném a opravném
podzimním termínu 20/21

Termíny konání maturitní zkoušky:

  • Profilová část - praktická zkouška - řádný a opravný termín: 16. 9. 2021
  • Profilová část - ústní zkoušky - řádný a opravný termín: 13. 9. 2021
  • Mimořádný termín pro konání náhradní nebo opravné praktické zkoušky 11. 10. 2021

Sdělením MŠMT je stanoven časový rozvrh:

  • Společná část - didaktické testy 1. a 2. 9. 2021
Všem maturantům doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky www.novamaturita.cz. Na nich Cermat průběžně zveřejňuje informace k maturitnímu dění i vzorové příklady a metodiky pro úspěšné absolvování.

Odvolání proti výslednému hodnocení maturitní zkoušky

Informace k odvolání

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky:

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) - DT, český jazyk a literatura - DT, občanský a společenskovědní základ - žádné pomůcky 

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) - písemná práce slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu 

Český jazyk a literatura - písemná práce pravidla českého pravopisu 

Matematika - matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu

Dokumenty ke stažení

"K maturitě jste se závazně přihlásili. V případě, že se nemůžete maturity ze závažných důvodů zúčastnit, je třeba se omluvit ředitelce školy a předsedkyni komise předem (nejpozději však do tří pracovních dní po plánovaném termínu) a to písemně. O závažnosti omluvy rozhoduje předsedkyně komise. Nebude-li Vaše omluva uznána, posuzuje se, jako byste maturitu neudělali a propadá Vám jeden ze tří termínů. Prosím, buďte na sebe tvrdí a dostavte se včas."