maturitní zkouška

Dokumenty ke stažení

Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu

maturitní zkoušky Jaro 2019 (řádný termín pro maturanty šk. roku 2018/2019)

podání písemné přihlášky žáků k MZ

 • pro zkušební termín Jaro 2019 1. 12. 2018
 • pro zkušební termín Podzim 2019 21. 6. 2019

jmenování zkušební komise pro ústní zkoušky do 31. 3. 2019

odevzdání seznamu literatury 31. 3. 2019

ukončení klasifikace za 4. ročník - klasifikační porady

 • obory OA a EL 25. 4. 2019
 • obory SČ a VS 26. 4. 2019

rozloučení tříd OA, EL 26. 4. 2019

předání ročníkového vysvědčení OA, EL 30. 4. 2019

předání ročníkového vysvědčení, rozloučení tříd (SČ, VS) 30. 4. 2019

písemná práce společné části MZ z ČJL 11. 4. 2019

didaktické testy společné části MZ 2. - 7. 5. 2019

přípravný týden 13. - 17. 5. 2019

písemné a praktické zkoušky profilové části MZK

 • 4. AO, 4. BO, 4. EL 29. a 30. 4. 2019
 • 4. AO, 4. BO, 4. EL - písemná práce z ANJ 25. 4. 2019
 • 4. VS, 4. SC 21. - 22. 5. 2019

ústní zkoušky profilové a společné části MZK

 • 4. BO, 4. EL 20. 5. - 24. 5. 2019
 • 4. VS, 4. SC, 4. AO 27. 5. - 31. 5. 2019

slavnostní předání maturitního vysvědčení

 • 4. BO, 4. EL 30. 5. 2019 (18:30)
 • 4. AO, 4. VS, 4. SC 6. 6. 2019 (16:30)

Všem maturantům doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky www.novamaturita.cz. Na nich Cermat průběžně zveřejňuje informace k maturitnímu dění i vzorové příklady a metodiky pro úspěšné absolvování.

Odvolání proti výslednému hodnocení maturitní zkoušky

Informace k odvolání

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky:

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) - DT, český jazyk a literatura - DT, občanský a společenskovědní základ - žádné pomůcky 

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) - písemná práce slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu 

Český jazyk a literatura - písemná práce pravidla českého pravopisu 

Matematika - matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu

"K maturitě jste se závazně přihlásili. V případě, že se nemůžete maturity ze závažných důvodů zúčastnit, je třeba se omluvit ředitelce školy a předsedkyni komise předem (nejpozději však do tří pracovních dní po plánovaném termínu) a to písemně. O závažnosti omluvy rozhoduje předsedkyně komise. Nebude-li Vaše omluva uznána, posuzuje se, jako byste maturitu neudělali a propadá Vám jeden ze tří termínů. Prosím, buďte na sebe tvrdí a dostavte se včas."