maturitní zkouška

Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu 20/21


  • písemné práce společné části MZ duben 2021
  • didaktické testy společné části MZ 3. - 5. 5. 2021

přípravný týden 10. 5. - 14. 5. 2021

písemné a praktické zkoušky profilové části MZK

  • 4. AO, 4. BO, 4. EL 28. a 29. 4. 2021
  • 4. AO, 4. BO, 4. EL - písemná práce z ANJ 27. 4. 2021
  • 4. VS, 4. SC 18. - 19. 5. 2021

ústní zkoušky profilové a společné části MZK

  • 4. AO, 4. EL 17. 5. - 21. 5. 2021
  • 4. VS, 4. SC, 4. BO 24. 5. - 28. 5. 2021

slavnostní předání maturitního vysvědčení

  • 4. AO, 4. EL 27. 5. 2021 (17:00)
  • 4. BO, 4. VS, 4. SC 3. 6. 2021 (17:00)


Všem maturantům doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky www.novamaturita.cz. Na nich Cermat průběžně zveřejňuje informace k maturitnímu dění i vzorové příklady a metodiky pro úspěšné absolvování.

Odvolání proti výslednému hodnocení maturitní zkoušky

Informace k odvolání

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky:

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) - DT, český jazyk a literatura - DT, občanský a společenskovědní základ - žádné pomůcky 

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) - písemná práce slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu 

Český jazyk a literatura - písemná práce pravidla českého pravopisu 

Matematika - matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu

Dokumenty ke stažení

"K maturitě jste se závazně přihlásili. V případě, že se nemůžete maturity ze závažných důvodů zúčastnit, je třeba se omluvit ředitelce školy a předsedkyni komise předem (nejpozději však do tří pracovních dní po plánovaném termínu) a to písemně. O závažnosti omluvy rozhoduje předsedkyně komise. Nebude-li Vaše omluva uznána, posuzuje se, jako byste maturitu neudělali a propadá Vám jeden ze tří termínů. Prosím, buďte na sebe tvrdí a dostavte se včas."