maturitní zkouška

Maturitní zkoušky jaro 2024

Studenti 4. ročníků EL si mohou vybrat mezi praktickou zkouškou z odborných předmětů nebo vypracováním maturitní práce. Téma maturitní práce oznámí žák písemně formou přihlášky zástupci ředitelky školy do 13. října 2023. 

Maturitní zkoušky 2024 (řádný termín pro maturanty šk. roku 2023/2024)

Podání písemné přihlášky žáků k MZ

 • pro zkušební termín Jaro  24. 11. 2023 (nejzazší termín 1. 12. 2023)
 • pro zkušební termín Podzim  21. 6. 2024 (nejzazší termín 30. 6. 2024)

Jmenování zkušební komise pro ústní zkoušky do 31. 3. 2024

Odevzdání seznamu literatury 31. 3. 2024

Ukončení klasifikace za 4. ročník (klasifikační porada) 24. 4. 2024

Předání ročníkového vysvědčení 30. 4. 2024

Písemné práce profilové části MZ

 • ČJL 15. 4. 2024
 • ANJ 12. 4. 2024
 • druhý cizí jazyk 19. 4. 2024
 • didaktické testy společné části MZ 2. – 10. 5. 2024
 • přípravný týden 13. 5. – 17. 5. 2024

Písemné a praktické zkoušky profilové části MZK

 • 4. AO, 4. BO, 4. EL 26. a 29. 4. 2024
 • 4. VS, 4. SC 21. a 22. 5. 2024

Ústní zkoušky profilové části MZK

 • 4. AO, 4. EL 20. 5. – 24. 5. 2024
 • 4. VS, 4. SC, 4. BO 27. 5. – 31. 5. 2024

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

 • 4. AO, 4. EL MěHS HK 29. 5. 2024 (17:00)
 • 4. BO, 4. VS, 4. SC MěHS HK 5. 6. 2024 (17:00)

Dokumenty ke stažení

"K maturitě jste se závazně přihlásili. V případě, že se nemůžete maturity ze závažných důvodů zúčastnit, je třeba se omluvit ředitelce školy a předsedkyni komise předem (nejpozději však do tří pracovních dní po plánovaném termínu) a to písemně. O závažnosti omluvy rozhoduje předsedkyně komise. Nebude-li Vaše omluva uznána, posuzuje se, jako byste maturitu neudělali a propadá Vám jeden ze tří termínů. Prosím, buďte na sebe tvrdí a dostavte se včas." 

Odvolání proti výslednému hodnocení maturitní zkoušky

Informace k odvolání


Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky:

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) - DT, český jazyk a literatura - DT, občanský a společenskovědní základ - žádné pomůcky 

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) - písemná práce slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu 

Český jazyk a literatura - písemná práce pravidla českého pravopisu 

Matematika - matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu

Všem maturantům doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky www.novamaturita.cz. Na nich Cermat průběžně zveřejňuje informace k maturitnímu dění i vzorové příklady a metodiky pro úspěšné absolvování.