ekonomické lyceum

 • přijímáme 30 žáků
 • čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
 • zaměření na anglický jazyk (studenti mají zvýšenou dotaci hodin anglického jazyka a několik předmětů se vyučuje v angličtině)

Předměty

 • všeobecně vzdělávací: český jazyk, anglický jazyk, další cizí jazyk (francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, ruský a španělský jazyk), dějiny literatury a umění, matematika, dějepis, občanská nauka, zeměpis, biologie (částečně v ANJ), fyzika, chemie, informatika, tělesná výchova
 • odborné: právo, ekonomika (částečně v ANJ), účetnictví, písemná a elektronická komunikace (částečně v ANJ), studentské společnosti
 • volitelné (ve 4. ročníku): seminář v anglickém jazyce, konverzace v dalším cizím jazyce, společenskovědní seminář v anglickém jazyce, seminář z českého jazyka a literatury, geografie cestovního ruchu, cvičení z ekonomiky a účetnictví, matematická cvičení

Uplatnění v praxi

Absolventi oboru Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka jsou připravováni hlavně ke studiu na vysoké škole:

 • zejména na ekonomických, právnických a dalších humanitních fakultách vysokých škol a pro studium na vyšších odborných školách s obdobným zaměřením
 • pro studium na zahraničních školách vzhledem k rozšířené výuce anglického jazyka

Absolvent má široký rozhled díky všeobecně zaměřenému základu, ale zároveň může využívat výhod odborného vzdělávání.

Po maturitě je možné se také uplatnit:

 • jako zaměstnanec ve všech typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře a jako referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních
 • především jako pracovník marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce, referent v oblasti správy a řízení podnikových úseků, pracovník pro styk se zahraničím, personalista, mzdový účetní, asistent, sekretářka, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník cestovního ruchu
 • podnikatel jako fyzická osoba nebo právnická osoba (především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve službách státní správy a samosprávy)