rodič

Informační schůzky pro rodiče 

 • třídní schůzky pro rodiče všech ročníků od 16:30 hod. 8. 11. 2023
 • třídní schůzky pro rodiče všech ročníků od 16:30 hod. 3. 4. 2024

Schůzky hlavního výboru SPOA 

 • od 15:30 hod. 8. 11. 2023

 • od 15:30 hod. 3. 4. 2024

INFORMAČNÍ SCHŮZKA rodičů uchazečů

Schůzky se budou konat ve středu 19. června 2024.

 • obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum od 16:00 hod.
 • obory Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost od 16:30 hod. 

Schůzky školské rady: 2x ročně, zpravidla v říjnu a v dubnu 

Veškeré informace (třídní schůzky, exkurze ...) jsou zveřejňovány na webových stránkách školy, studijní informace prostřednictvím programu BAKALÁŘI. 

Třídní učitelé předají na začátku školního roku rodičům žáků svých tříd přístupové kódy proti podpisu. Žákům se rodičovské přístupové kódy nepředávají, každý zákonný zástupce si musí osobně tento kód vyzvednout.

Žáci mají v listinné podobě pouze omluvné listy. Individuální informace o prospěchu a chování žáka se můžete dozvědět prostřednictvím e-mailu na daného vyučujícího viz KONTAKTY.

Krátkodobé uvolnění nezletilých žáků z vyučování (např. lékař) je řešeno prostřednictvím propustky pro nezletilé, kterou žák předloží vyučujícímu či třídnímu učiteli před svým odchodem.


Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena rodičovskou veřejností i Českou školní inspekcí. Vážíme si toho. Není ale zcela imunní proti výskytu šikanování. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších vůči slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili Program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vaší dceři nebo Vašemu synovi ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte nebo napište na hajkova.jana@oahk.cz.

Možné signály šikany:

 • omezení kontaktů se spolužáky
 • nechuť k docházce do školy, ztráta zájmu o učení a neschopnost soustředit se
 • neurčité bolesti břicha nebo hlavy, ranní nevolnosti, snaha zůstat doma
 • své zdravotní obtíže může Vaše dcera nebo Váš syn přehánět, případně i simulovat
 • ztráta chuti k jídlu
 • poruchy spánku
 • smutná až apatická nálada, nepochopitelné výkyvy nálad
 • zmínky o možné sebevraždě
 • žádosti o peníze, udávání nevěrohodných důvodů (opakovaně ztráta), zcizování peněz
 • nečekaně agresivní projevy vůči sourozencům, zloba vůči rodičům
 • odmítá se svěřit

Prevence kyberšikany - studentům promítáme filmy a organizujeme besedy s touto tématikou


Školní metodik rizikového chování

Mgr. Jana Hájková, e-mail  hajkova.jana@oahk.cz

Mgr. Tomáš Kostelecký, e-mail kostelecky.tomas@oahk.cz

Výchovný poradce

Mgr. Renata Pitrová, e-mail  pitrova.renata@oahk.cz,

Mgr. Štěpánka Satoriová, e-mail  satoriova.stepanka@oahk.cz

Další zaměstnanci poskytující poradenské služby

PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D, e-mail javorska.miroslava@oahk.cz

Mgr. Lubomíra Moravcová, koordinátor EVVO (zdravý životní styl, udržitelný rozvoj),
e-mail moravcova.lubomira@oahk.cz

Bc. Hanna Kovalska, e-mailkovalska.hanna@oahk.cz,dvojjazyčná asistentka


Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany:

Společenství proti šikaně www.sikana.org

Národní centrum bezpečnějšího internetu www.ncbi.cz

Sdružení Linka bezpečí (116 111) www.linkabezpeci.cz

Poradna webu Minimalizace šikany www.minimalizacesikany.cz

Internet poradna www.internetporadna.cz

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu Internetu

www.Horka-linka.cz

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu

www.napisnam.cz