projekty

Škola je zapojena do projektů, které studentům a učitelům umožňují rozšiřovat své znalosti, dovednosti a odbornost a to nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí...