Zkouška ČJ pro cizince A2

UPOZORNĚNÍ!

Všechny termíny do června 2024 jsou již zcela obsazeny. Nové termíny zatím nejsou k dispozici. Prosíme všechny zájemce o zkoušku A2, aby nekontaktovali naši školu, informace budeme průběžně aktualizovat.
Děkujeme za pochopení.  

Všichni uchazeči o osvědčení, kteří konali zkoušku dne 2. 12. 2023 uspěli kromě čísla 5, 11, 18, 19, 29, 33, 34, 36.

Pro osvědčení si můžete přijít v úředních hodinách:

12. 12. UT 13.00 – 14.00

13. 12. ST 13.00 – 14.00 na sekretariát školy.

Dotazy zodpovíme na 722 991 653 (nemůžete-li se dovolat, pošlete sms)

Způsob přihlašování je pouze on line.

Termíny v roce 2024:

17. 1. 2024 od 8:10 h registrace, 9:15 h vstup do učebny, 9:30 h začátek zkoušky
7. 2. 2024 od 8:10 h registrace, 9:15 h vstup do učebny, 9:30 h začátek zkoušky
9. 3. 2024 od 8:10 h registrace, 9:15 h vstup do učebny, 9:30 h začátek zkoušky
20. 4. 2024 od 8:10 h registrace, 9:15 h vstup do učebny, 9:30 h začátek zkoušky
11. 5. 2024 od 8:10 h registrace, 9:15 h vstup do učebny, 9:30 h začátek zkoušky
8. 6. 2024 od 8:10 h registrace, 9:15 h vstup do učebny, 9:30 h začátek zkoušky

Když potřebujete informace o zkoušce a vaší žádosti o trvalý pobyt, kontaktujte prosím OAMP MV ČR, ne naši školu.

Další info bude zveřejňováno postupně na www.zkouskaa2.cz  

Znalost českého jazyka pro trvalý pobyt lze také doložit zkouškou CCE organizovanou ÚJOP UK
Pro další info ohledně této zkoušky kontaktujte ÚJOP UK:
https://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

K registraci uchazečů na zkoušku z českého jazyka si připravte pas a kartičku o pobytu 

Aktuální termíny (všechny termíny jsou již obsazeny) 

Cena zkoušky 2 500 Kč se hradí před zkouškou v kanceláři školy. Pro držitele Poukazu je zkouška zdarma, avšak poukaz je nutné donést do sekretariátu školy ještě před konáním zkoušky.

Jak se přihlásit?

on line přihláška - údaje uveďte dle platného dokladu o pobytu, případně dle cestovního pasu.

UPOZORNĚNÍ! Pokud nebudou údaje uvedeny přesně dle Vašich dokladů, nebudete ke zkoušce připuštěni.

Co vzít s sebou na zkoušku?

  • cestovní pas (passport)
  • doklad o pobytu v ČR
  • POUKAZ (skládete-li zkoušku poprvé)

Dotazy zodpovíme na čísle 722 991 653 (nemůžete-li se dovolat, pošlete sms).

E-mailem na adrese svobodova.jana@oahk.cz

Informace o průběhu zkoušky:

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří vaše dovednosti ve čtení, psaní a poslechu. Ústní část prověří vaše dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situace.

Co děláte při zkoušce?

Při zkoušce čtení (40 minut) dostanete text s úkoly. Odpovědi píšete na odpovědní list. Při zkoušce psaní (25 minut) dostanete úkoly. Píšete vlastní text na odpovědní listy. Pak je pauza.

Při zkoušce poslechu (asi 40 minut) dostanete text s úkoly. Posloucháte nahrávku a odpovědi píšete na odpovědní listy.

Při ústní zkoušce (15 minut) odpovídáte na otázky a mluvíte podle obrázků.

Jak se zkouška hodnotí?

Za část čtení získáte maximálně 25 bodů, za část psaní maximálně 20 bodů, za část poslech maximálně 25 bodů a za část mluvení maximálně 40 bodů. Za část čtení, psaní a poslech musíte získat minimálně 42 bodů (to je 60 % všech bodů). Za část mluvení musíte získat minimálně 24 bodů (to je 60 % všech bodů). Když nezískáte minimum bodů jak v písemné, tak v ústní zkoušce, musíte celou zkoušku opakovat.

Co mám mít na zkoušku s sebou?

S sebou Vám stačí mít platný cestovní průkaz (pas) a Poukaz na bezplatnou zkoušku

Poukaz získáte na Odboru azylové a migrační politiky, Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové

Co když jdu zkoušku vykonat poprvé?

S sebou musíte mít Poukaz o bezplatném vykonání zkoušky

Co když jsem u zkoušky napoprvé neuspěl?

Ke zkoušce se můžete přihlásit v jiném termínu. Opakování zkoušky již hradíte sami před zahájením zkoušky.

Cena každého dalšího termínu je 2 500,- Kč.

Další informace o zkouškách