výsledky PZ

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ - 15. 5. 2024.

Zápisové lístky se nepodávají.  

Nelze podávat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí z důvodu kapacity.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (pod přidělenými registračními čísly) se kromě této stránky zveřejňuje:

  • na veřejně přístupném místě (vývěska vpravo u vstupu do areálu školy z ulice Hostivítova)
  • na webových stránkách školy v sekci INFO 

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují výsledky přijímacího řízení za oznámené.