obchodní akademie

 • přijímáme 60 žáků
 • čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Předměty

 • všeobecně vzdělávací: český jazyk, anglický jazyk, další cizí jazyk (francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, ruský a španělský jazyk), dějiny literatury a umění, dějepis, občanská nauka, hospodářský zeměpis, fyzika, chemie, biologie, ekologie, matematika, informatika, tělesná výchova
 • odborné: právo, ekonomika, účetnictví, účetnictví na počítače, statistika, písemná a elektronická komunikace, management a podnikání, fiktivní firma, odborná praxe
 • volitelné (ve 3. a 4. ročníku): konverzace v anglickém jazyce, základy společenských věd, seminář z českého jazyka a literatury, geografie cestovního ruchu, cvičení z ekonomiky a účetnictví, konverzace v dalším cizím jazyce, matematická cvičení

Uplatnění v praxi

Absolvent oboru Obchodní akademie se může uplatnit v celé řadě oborů. Dle našich zkušeností hlavně jako:

 • zaměstnanec ve všech typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře
 • referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních
 • pracovník marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce
 • referent v oblasti správy a řízení podnikových úseků
 • pracovník pro styk se zahraničím
 • personalista, mzdový účetní, asistent, sekretářka
 • bankovní a pojišťovací pracovník
 • pracovník cestovního ruchu
 • podnikatel jako fyzická osoba nebo právnická osoba (především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve službách administrativní správy)

Absolventi mají také možnost dále pokračovat na vysokých školách, především ekonomického a podnikatelského typu.