praxe

ODBORNÁ PRAXE ve školním roce 2021/22

Informace k praxi oboru OA 

Odborná praxe ve druhém a třetím ročníku obchodní akademie doplňuje výuku o praktické činnosti. Organizaci, kde budou žáci vykonávat praxi, si vyhledávají žáci sami (v obchodních společnostech, neziskových organizacích, na úřadech i u živnostníků).
Žáci během praxe rozvijí svůj aktivní přístup k profesní kariéře.
Ve třetím ročníku zpracují závěrečnou práci z praxe, kterou obhajují před komisí a jsou hodnoceni samostatnou známkou na vysvědčení.

2. ročník OA

  • souvislá praxe 2. AO, 2. BO 16. 5. - 27. 5. 2022

3. ročník OA

  • souvislá praxe 3. AO, 3. BO 16. 5. - 27. 5. 2022
  • obhajoba závěrečné práce z praxe 3. AO, 3. BO červen 2022

Informace k praxi oborů SČ a VS

1. ročník

  • náslechy 1. SC 17. - 21. 5. 2021

V rámci náslechů žáci navštíví: Dětský domov Nechanice, Domov důchodců Nechanice, Mateřská škola speciální Slunečnice HK, Domov pro matky s dětmi HK, Jesle Orlická HK, MŠ, SZŠ a Praktická škola HK, Dětský diagnostický ústav HK, Skok do života HK, MŠ Lentilka, SPC pro zrakově postižené děti

  • souvislá praxe 1. SC 24. 5. - 28. 5. 2021
  • souvislá praxe 1. VS 17. 5. - 28. 5. 2021

2. ročník

  • souvislá praxe 2. VS, 2. SC 17. 5. - 28. 5. 2021

Odborná praxe ve druhém a třetím ročníku obchodní akademie doplňuje výuku o praktické činnosti. Organizaci, kde budou žáci vykonávat praxi, si vyhledávají sami (v obchodních společnostech, neziskových organizacích, v sociálně-výchovných institucích, na úřadech i u živnostníků). Žáci během praxe rozvijí svůj aktivní přístup k profesní kariéře. Ve třetím ročníku zpracují závěrečnou práci z praxe, kterou obhajují před komisí a jsou hodnoceni samostatnou známkou na vysvědčení.

3. ročník

  • souvislá praxe 3. VS, 3. SC 17. 5. - 28. 5. 2021
  • obhajoba závěrečné práce z praxe 3. VS červen 2021

4. ročník

  • průběžná (1x týdně) 4. SC pravidelně v pondělí

Dohodu vyplňte na počítači a vytiskněte 3 kopie. Dohodu podepíše nejprve žák (u nezletilých žáků také zákonný zástupce), poté organizace zajišťující praxi a na závěr ředitelka školy. Jeden kompletně vyplněný výtisk zůstává ve škole, jeden žák předá organizaci zajišťující praxi a jeden výtisk si ponechá.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo nepodepsat smlouvu, která není vyplněná úplně nebo vykazuje chyby v textu případně ve formální úpravě.

Průběh odborné praxe ve školním roce 2021/22 může být upraven podle aktuální epidemické situace.