úspěchy školy

Ve středu 10. listopadu 2021 se vybraní studenti třídy 3. EL účastnili on-line akce pod záštitou JA CZECH - Mezinárodního Innovation Campu. Přestože na obdobné akci měli někteří studenti svoji premiéru, podařilo se týmu JA firmy RELIVIO ve složení Tomáš Baudyš, Aneta Chaloupková, Kevin Houdek, Bára Boušková a Viki Dymchenko v konkurenci 19 týmů z...

V úterý 2. 11. 2021 se na naší škole uskutečnil další ročník soutěže Ekonomický tým za finanční podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Letos soutěžilo 11 tříčlenných týmů z celého Královéhradeckého kraje. Soutěžící a porotu přivítala ředitelka školy Mgr. Jana Vitvarová a garant soutěže Ing. Zuzana Žampachová v aule školy. Na úvod bylo...

2. 11. 2021 se šestičlenný tým z naší školy zúčastnil JA Innovation campu v online podobě. Tématem samotné soutěže bylo "Office 2.0: Innovative workspace of the future. HOW IS YOUR DREAM OFFICE?". Tým pod vedením mentora měl čtyři hodiny na to vypracovat svou prezentaci, kterou pak musel přednést porotě. Celá soutěž probíhala v angličtině, což pro...

Začal nový školní rok 2021/22 a s ním přišli noví studenti do prvních ročníků. Studenti oboru Veřejná správa a Sociální činnost, stejně jako každý rok, měli možnost se seznámit a lépe poznat v příjemném prostředí Tábora J. A. Komenského u Hradce Králové. Letošní adaptační kurz se konal 8. - 10. září. Pro studenty byl připraven velmi pestrý program...

Naše škola je proslulá tím, že nabízíme velkou škálu druhého cizího jazyka. Studenti budoucího prvního ročníku si volí mezi francouzským, italským, německým, ruským či španělským jazykem. Dle Školního vzdělávacího plánu na konci studia mají žáci dosáhnout úrovně A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, což představuje, že daný člověk dokáže...

Dne 5. května se obě naše JA firmy CLICK IT i LOOK UP utkaly on-line s dalšími šesti JA firmami o právo reprezentovat ČR na JA Europe. Celé superfinále probíhalo v anglickém jazyce, porotci nejprve shlédli video každé JA firmy a poté probíhala panelová diskuse. Velkým úspěchem našich studentů bylo již probojovat se mezi TOP8 nejlepších JA firem. I...

Aneta Chaloupková, žákyně 2. ročníku, nás úspěšně reprezentovala jak v okresním, tak následně v krajském kole Soutěže v AJ, kde se umístila na krásném 2. místě v kategorii III C. Soutěž proběhla online 19. 4. 2021.

I v podmínkách distanční výuky se podařil velký úspěch studentům 3. ročníku oboru Ekonomického lycea. Obě studentské společnosti CLIK IT i LOOK UP postoupily mezi TOP12 nejlepších studentských JA firem a 5. května budou bojovat o možnost reprezentovat Českou republiku na JA Europe. Studentská JA firma CLICK IT vyrábí "Klikáček" - pomůcku pro...

3. března 2021 náš tým CLICK-IT ze třídy 3. EL se zúčastnil JA NN Social Innovation Campu. Jmenovitě za školu bojovali Anna Warnecke, Bára Silná, Jakub Rakovský, Kateřina Marková, Miloslav Rulc a Ondřej Šrámek. Soutěže se zúčastnilo 14 týmů. Úkolem bylo přijít s novým řešením reálného problému z oblasti společenských vztahů, tj. vymyslet, jak...