Volba druhého cizího jazyka pro přijaté uchazeče

K anglickému jazyku si všichni přijatí uchazeči zvolí druhý cizí jazyk. Ve škole je možné studovat tyto jazyky: francouzský, italský, německý, ruský a španělský.

Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení nahlásí každý přijatý uchazeč volbu druhého cizího jazyka vyplněním následujícího formuláře Volba druhého cizího jazyka: