historie školy

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové,
V Lipkách 692.
Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku.
Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na adrese: Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Historie obou škol sahá do 90. let 19. století: