školní poradenské pracoviště

Školní metodik rizikového chování

Mgr. Jana Hájková, e-mail  hajkova.jana@oahk.cz,

Mgr. Tomáš Kostelecký, e-mail kostelecky.tomas@oahk.cz

Výchovný poradce

Mgr. Renata Pitrová, e-mail pitrova.renata@oahk.cz,

Mgr. Štěpánka Satoriová, e-mail satoriova.stepanka@oahk.cz

Další zaměstnanci poskytující poradenské služby

PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D, e-mail javorska.miroslava@oahk.cz

Mgr. Lubomíra Moravcová, koordinátor EVVO (zdravý životní styl, udržitelný rozvoj),
e-mail moravcova.lubomira@oahk.cz

Bc. Hanna Kovalska, e-mailkovalska.hanna@oahk.cz,dvojjazyčná asistentka

Veřejně dostupné poradny a linky pomoci:

Společenství proti šikaně www.sikana.org

Národní centrum bezpečnějšího internetu www.ncbi.cz

Nenech to být
zde https://nntb.cz/s/ssdgb mohou žáci a jejich rodiče bez obav a efektivně hlásit problémy v kolektivu.

Kontakty:

Sdružení Linka bezpečí (116 111) www.linkabezpeci.cz

Poradna webu Minimalizace šikany www.minimalizacesikany.cz

Internet poradna www.internetporadna.cz

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu Internetu

www.Horka-linka.cz

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu

www.napisnam.cz

V rámci prevence kyberšikany promítáme studentům film SEZNAM SE BEZPEČNĚ a pořádáme besedy s touto tématikou.