školní poradenské pracoviště

Školní metodik rizikového chování

Mgr. Jana Hájková, e-mail  hajkova.jana@oahk.cz,

Mgr. Tomáš Kostelecký, e-mail kostelecky.tomas@oahk.cz

Výchovný poradce

Mgr. Renata Pitrová, e-mail pitrova.renata@oahk.cz,

Mgr. Štěpánka Satoriová, e-mail satoriova.stepanka@oahk.cz

Další zaměstnanci poskytující poradenské služby

Mgr. Klára Bydžovská, speciální pedagožka (poruchy učení, zdravý životní styl, integrace cizinců),
e-mail bydzovska.klara@oahk.cz

Mgr. Lubomíra Moravcová, koordinátor EVVO (zdravý životní styl, udržitelný rozvoj),
e-mail moravcova.lubomira@oahk.cz

Školní psycholog, člen Školského poradenského pracoviště

PhDr. Václav Mrštík, e-mail: mrstik.vaclav@oahk.cz


Školní psycholog poskytuje konzultace a poradenství žákům, učitelům i rodičům žáků v těchto situacích:

Výukové obtíže, adaptační problémy, výchovné problémy. Provádí individuální psychologickou a sociální diagnostiku, diagnostiku skupin (sociometrie tříd). Pomáhá spolutvořit náplň adaptačních kurzů a sportovních kurzů pořádaných školou.

Školní psycholog má pracovnu v místnosti č. 221, navštívit ho můžete v konzultačních hodinách:

Po: 7:30 - 14:00 hodin

St: dle předchozí dohody s klientem

Čt: 7:30 - 16:00 hodin

K vyjádření (anonymně i neanonymně) svých přání, postřehů, stížností i pochval mohou žáci využít "zeď nářků", tj. nástěnku vedle kabinetu č. 205. V rámci možností a svých kompetencí bude školní psycholog s těmito podněty pracovat.

Školním psychologem v naší škole je pan PhDr. Václav Mrštík

Stručný životopis:

  • absolvent Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, obor Psychologie a pedagogika a Masarykovy univerzity v Brně, obor Speciální pedagogika
  • od roku 1975 pracuje na pozici psychologa, později ředitele pedagogicko-psychologické poradny. V letech 1995-1997 pracoval jako školní inspektor pro speciální školy. Po té pracoval jako psycholog, později jako ředitel v Pedagogicko-psychologické poradně v Hradci Králové

Veřejně dostupné poradny a linky pomoci:

Společenství proti šikaně www.sikana.org

Národní centrum bezpečnějšího internetu www.ncbi.cz

Nenech to být
zde https://nntb.cz/s/ssdgb mohou žáci a jejich rodiče bez obav a efektivně hlásit problémy v kolektivu.

Kontakty:

Sdružení Linka bezpečí (116 111) www.linkabezpeci.cz

Poradna webu Minimalizace šikany www.minimalizacesikany.cz

Internet poradna www.internetporadna.cz

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu Internetu

www.Horka-linka.cz

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu

www.napisnam.cz

V rámci prevence kyberšikany promítáme studentům film SEZNAM SE BEZPEČNĚ a pořádáme besedy s touto tématikou.