kritéria přijetí

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2020/21 budou zveřejněna k 31. 1. 2020
Škola nepředpokládá výrazné úpravy oproti stávajícím. 
Kritéria pro školní rok 2019/20: