kritéria přijetí

Kritéria přijetí pro školní rok 2022/23 budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2022

Dokumenty MŠMT rozhodující pro hodnocení: