adopce na dálku

Školní rok 2022/23 - 16tým rokem běží Adopce na dálku!

Díky vaší podpoře je to Janifer,která jde letos do 3. třídy a dostává tak vzdělání, na které by bez finanční podpory nedosáhla. Má šanci, že se jí v životě povede lépe... už teď se jí vede lépe, může se vzdělávat v kolektivu vrstevníků, na což by finančně nedosáhla. Z příspěvku od nás jí česká Charita platí školné, učebnice, uniformu a jedno teplé jídlo denně (což v Indickém Bangalore není standart).V příloze si můžete přečíst děkovný dopis od Janifer - ukazuje svůj vděk i tím, že má samé jedničky (přiložené vysvědčení). Neváhejte si prohlédnout video-zdravici z loňského roku!Díky vaší štědrosti se Janifar doslova mění život, užijte si dobrý pocit, děkujeme!Veškeré info u Mgr. Holoubkové a na nástěnce vedle uč. 311 (výtvarka)

Rok 2022:

Janifer má samé jedničky a děkuje nám za podporu.

Osmiletá holčička Janifer z Indické oblasti Bangalore díky Vám získala možnost další rok studovat základní školu. V přiloženém vysvědčení můžete vidět, že se snaží... v dopise vyjadřuje své díky.

Díky vaší štědrosti jsme tento školní rok výjimečně podpořili navíc ještě jednu holčinu Swethu, která trpí lehkým mentálním postižením a bylo pro ni velmi náročné sehnat dárce. V České charitě měli velkou radost, že jsme se rozhodli právě pro její podporu.

Užijte si dobrý pocit!

Veškeré info u Mgr. Holoubkové a na nástěnce vedle uč. 311

Rok 2021:

Díky podpoře vás studentů i učitelů už vystudovaly základní školu dvě děti, které by se k této možnosti normálně nedostaly. Jmenují se Sachim a Roshani a obě jsou z Indie z oblasti Bangalore. Po celou dobu jejich studia jsme od nich dostávali dopisy vyjadřující vděk a nadšení z naší štědrosti, dokladem jejich snažení byla hezká vysvědčení. Vloni bylo vybráno k podpoře nové dítko, malá holčička z Indie jménem Janifar (nebo-li Jennifer, 7 let). Za peníze, které pro ni vybereme se zaplatí hlavně školné, dále pomůcky, uniforma (která je povinná), možná zbyde i na covidový balíček, jako vloni (rouška, dezinfekce aj.). Velký dík patří všem a zejména těm žákům, kteří zalovili opravdu ve vlastní kapse (někteří vůbec neřekli rodičům). Janifar je vděčná, že jsme jí už vloni umožnili být na škole - i když byla částečně distanční výuka, moc si toho váží.

Níže můžete najít její děkovný dopis, foto, medailonek a videopozdrav...nezapomeňte, že má za sebou teprve první třídu!


13. ročník sbírky ADOPCE NA DÁLKU na naší škole

Tak jako každý rok, i letos jsme na začátek října 2020 naplánovali sbírku na podporu studia indické dívky Roshni. Zasáhlo nám však do toho uzavření škol, ale i tak jsme dokázali vybrat obdivuhodnou sumu 10 100 Kč, tedy úplně přesně takovou, jako loni a to i navzdory tomu, že 3 třídy se vlivem distanční formy vzdělávání do sbírky nezapojily. Velký dík patří všem, kdo se sbírkou pomohli a samozřejmě přispěli. Odměnou jim může být zaslaný dopis Roshni, její nádherné vysvědčení a fotografie, ze které můžeme vidět, jak nám roste do krásy.Ještě jednou děkuji všem, kteří v dnešní těžké době přispěli a pomohli tak nejen na studium, ale jistě i na další věci, které v současnosti i v Indii budou tolik potřebné. Jsem ráda, že naši žáci se o solidaritě jen neučí, ale umí ji i praktikovat.
Za projekt Adopce na dálku na OAHK. Mgr. Martina Slánská Kalhousová 

Další informace a rozhovory

Naši studenti jsou již od školního roku 2007/2008 zapojeni do projektu ADOPCE NA DÁLKU. "V rámci předmětu Občanská nauka se v roce 2007 zrodil nápad spojit teorii s praxí a skutečně dokázat, že se snažíme s celosvětovými problémy něco dělat a že se o nich pouze neučíme. Rozhodli jsme se tedy adoptovat (podpořit ve studiu) nějaké dítě v chudší zemi a tím jemu a jeho rodině napomoci k lepší budoucnosti." Našim prvním "adoptovaným" studentem se stal SACHIN GABRIEL BRAGANZA, který již úspěšně dokončil školu a nyní má možnost nají si dobrou práci či pokračovat ve studiu na univerzitě. Podporovali jsme ho od roku 2007 do roku 2012. Novou studentkou, které jsme chtěli pomoci přispívat na vzdělání, byla THERESA CHRISTEN. Finanční podmínky její rodiny se ale zlepšily, proto od roku 2012/13 podporujeme ROSHANI D´SOUZA.

Tuto studentskou aktivitu momentálně organizačně zastřešuje Mgr. Martina Slánská Kalhousová, slanska.martina@oahk.cz