adopce na dálku

13. ročník sbírky ADOPCE NA DÁLKU na naší škole

Tak jako každý rok, i letos jsme na začátek října 2020 naplánovali sbírku na podporu studia indické dívky Roshni. Zasáhlo nám však do toho uzavření škol, ale i tak jsme dokázali vybrat obdivuhodnou sumu 10 100 Kč, tedy úplně přesně takovou, jako loni a to i navzdory tomu, že 3 třídy se vlivem distanční formy vzdělávání do sbírky nezapojily. Velký dík patří všem, kdo se sbírkou pomohli a samozřejmě přispěli. Odměnou jim může být zaslaný dopis Roshni, její nádherné vysvědčení a fotografie, ze které můžeme vidět, jak nám roste do krásy.Ještě jednou děkuji všem, kteří v dnešní těžké době přispěli a pomohli tak nejen na studium, ale jistě i na další věci, které v současnosti i v Indii budou tolik potřebné. Jsem ráda, že naši žáci se o solidaritě jen neučí, ale umí ji i praktikovat.
Za projekt Adopce na dálku na OAHK. Mgr. Martina Slánská Kalhousová 

Další informace a rozhovory

Naši studenti jsou již od školního roku 2007/2008 zapojeni do projektu ADOPCE NA DÁLKU. "V rámci předmětu Občanská nauka se v roce 2007 zrodil nápad spojit teorii s praxí a skutečně dokázat, že se snažíme s celosvětovými problémy něco dělat a že se o nich pouze neučíme. Rozhodli jsme se tedy adoptovat (podpořit ve studiu) nějaké dítě v chudší zemi a tím jemu a jeho rodině napomoci k lepší budoucnosti." Našim prvním "adoptovaným" studentem se stal SACHIN GABRIEL BRAGANZA, který již úspěšně dokončil školu a nyní má možnost nají si dobrou práci či pokračovat ve studiu na univerzitě. Podporovali jsme ho od roku 2007 do roku 2012. Novou studentkou, které jsme chtěli pomoci přispívat na vzdělání, byla THERESA CHRISTEN. Finanční podmínky její rodiny se ale zlepšily, proto od roku 2012/13 podporujeme ROSHANI D´SOUZA.

Tuto studentskou aktivitu momentálně organizačně zastřešuje Mgr. Martina Slánská Kalhousová, slanska.martina@oahk.cz