zkoušky z angličtiny LanguageCert

Zkoušky můžete skládat:

  • v naší škole na PC elektronickou formou (computer based) - písemná
  • v naší škole standardně písemnou i ústní formou (klasické testy a rozhovor se zkoušejícím)
  • u Vás doma on line (on-line proctored) - ústní i písemná

Vyzkoušejte si vzorové testy a zjistěte vhodnou úroveň zkoušky. 

Termíny zkoušek:

Kapacita zkoušek je omezena. 
Přihlásit se lze také pouze k jedné části zkoušky (písemné nebo ústní).
Kombinování termínů jinak než je v tabulce níže uveďte v poznámce přihlášky.

Písemná zkouška, ústní zkouška

VOLBA 1 - zkoušky úrovně A2 

(přihlášení a zaplacení poplatku do 15. 11.)

1. 12. 2023, 1. 12. 2023

VOLBA 2 - zkoušky pouze pro gymnázium J. K. Tyla

(přihlášení a zaplacení poplatku do 20. 11.)

1. 12. 2023, 6. 12. 2023

VOLBA 3 - zkoušky úrovně B1

(přihlášení a zaplacení poplatku do 22. 1.) 

9. 2. 2024, 16. 2. 2024

VOLBA 4 - zkoušky úrovně A2, B1, B2, C1 a C2

(přihlášení a zaplacení poplatku do 31. 1.)

16. 2. 2024, 1. 3. 2024

VOLBA 5 - zkoušky úrovně A2, B1, B2, C1 a C2

(přihlášení a zaplacení poplatku do 16. 5.)              

31. 5. 2024, 7. 6. 2024

V případě, že si zájemce objedná najednou obě části zkoušky (písemnou i ústní) konané prezenčně v centru (OAHK), z konečné celkové ceny mu bude odečten bonus 100 Kč. 

V případě většího zájmu uchazečů vypíše škola další termíny.

V případě nízkého počtu přihlášek si škola vymezuje právo změnit termín či formát zkoušky.

Certifikát z angličtiny = body navíc při přijímacím řízení na střední školu!

Žáci 5. a 9. tříd ZŠ mohou v naší škole složit mezinárodní zkoušku z angličtiny a doloženým certifikátem získat bodové ohodnocení u přijímacích zkoušek nejen na naši školu, ale i na další střední školy (např.  Biskupské Gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové). 

Úroveň skládané zkoušky je nutné zvolit dle požadavků uvedených konkrétní střední školou, na kterou se zájemce hlásí. 

International IESOL

cena za písemnou zkoušku konanou písemnou/elektronickou formou v centru

Preliminary A1

1 200 Kč / 900 Kč

Access A2

 1 200 Kč / 1 100

Achiever B1 

1 400 Kč / 1 200 Kč

Communicator B2

2 200 Kč / 1 900 Kč

Expert C1

2 400 Kč2 100 Kč

Mastery C2 

2 500 Kč / 2 300 Kč

International ISESOL

cena za ústní zkoušku konanou prezenčně v centru

Preliminary A1 

1 200 Kč

Access A2 

1 200 Kč

Achiever B1 

1 400 Kč

Communicator B2 

2 000 Kč

Expert C1 

2 300 Kč

Mastery C2 

2 400 Kč

International IESOL/ISESOL

cena za jednotlivou zkoušku konanou z domu on-line proctored formou 

Language Cert nabízí možnost skládat obě části zkoušky (písemnou i ústní) z domova nebo z jiného místa, kde máte připojení k internetu a počítač / notebook vybavený web kamerou, sluchátky a mikrofonem. Výhodou je možnost skládat zkoušku v termínu, který si sami vyberete, a výsledky obdržíte již za 3 pracovní dny.

Prostřednictvím online přihlášky https://www.oahk.cz/zkouska-languagecert/ si objednáte vouchery, které použijete pro registraci ke zkouškám. Po vyplnění online přihlášky vám sekretariát zašle údaje k platbě. Do deseti pracovních dní od zaplacení poplatku za zkoušku obdržíte e-mailem voucher (číselný kód) a instrukce k vytvoření osobního profilu na www.languagecert.or. Následně si objednáte požadovaný termín a typ zkoušky. Vouchery jsou platné 12 měsíců. V případě, že vám je méně než 16 let, zvolte při vytváření svého profilu možnost "Register a candidate under 16".
V případě nejasností se obraťte na Mgr. Danu Vítovou: vitova.dana@oahk.cz, tel. 722 991 494.

Preliminary A1

ústní nebo písemná

900 Kč

Access A2

ústní nebo písemná

1 100 Kč

Achiever B1

ústní nebo písemná

1 100 Kč

Communicator B2

ústní nebo písemná

1 600 Kč

Expert C1 

ústní nebo písemná

1 900 Kč

Mastery C2

ústní nebo písemná

2 200 Kč

Komunikace zkušebního centra s přihlášeným účastníkem zkoušky probíhá převážně e-mailem.

Kontrolujte pravidelně svoji e-mailovou schránku.

UHK oficiálně uznává zkoušky LanguageCert

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Přihláška bez zaplaceného poplatku je neplatná!

Ceník zkoušek LanguageCert je platný od 5. ledna 2023.


Prohlašujeme, že se snažíme vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, včetně specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, případně obojí. Vyplněná žádost a potvrzení musí být doručeny nejpozději 5 týdnů před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Vždy nás kontaktujte s předstihem, abychom se domluvili na postupu v konkrétním případě.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky v ANJ

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky v ČJ

V případě potřeby mají kandidáti možnost podat odvolání nebo stížnost proti rozhodnutí společnosti Language Cert. Kandidát tuto situaci konzultuje s manažerem centra (Mgr. Heda Lambertová, lambertova.heda@oahk.cz), který mu poradí a pomůže s dalším postupem.

Další případné poplatky dle ceníku společnosti PeopleCert, splatné přímo společnosti PeopleCert:

Odvolání se proti výsledku zkoušky 50 % ceny zkoušky
(vratné v případě kladného vyřízení stížnosti)

Opětovné vystavení certifikátu  40 EUR

Objednání zkoušky mimo systém zkušebního centra  25 EUR


Zkoušky jsou uznávány

  • v České republice:

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, českými univerzitami, zaměstnavateli

  • v zahraničí je uznává:

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR), QCA - Úřad pro kvalifikace a kurikula, Velké Británie, zahraniční univerzity, ostatní instituce a organizace, zaměstnavatelé