zkoušky z angličtiny LanguageCert

NOVINKA: Nabízíme nově již tři formáty zkoušky (ústní i písemné části)

Language Cert nově nabízí možnost skládat obě části zkoušky z domova nebo jiného místa, kde máte připojení k internetu a počítač/ notebook vybavený web kamerou, sluchátky a mikrofonem. Výhodou je možnost skládat zkoušku v termínu, který si sami vyberete, a výsledky obdržíte již za 3 pracovní dny. Prostřednictvím našeho centra si objednáte vouchery, které pak použijte pro registraci ke zkouškám. Zkoušku můžete rezervovat nejpozději 4 hodiny před zahájením zkoušky. Vouchery jsou platné 12 měsíců. 

Zkoušky můžete skládat:

  • v naší škole na PC elektronickou formou (computer based) - písemná
  • u Vás doma on line (on-line proctored) - ústní i písemná
  • v naší škole standardně písemnou i ústní formou (klasické testy a rozhovor se zkoušejícím)

Certifikát z angličtiny = body navíc při přijímacím řízení na střední školu!

Žáci 5. a 9. tříd ZŠ mohou v naší škole složit mezinárodní zkoušku z angličtiny a doloženým certifikátem získat bodové ohodnocení u přijímacích zkoušek nejen na naši školu, ale i na další střední školy (např.  Biskupské Gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové). 

Úroveň skládané zkoušky je nutné zvolit dle požadavků uvedených konkrétní střední školou, na kterou se zájemce hlásí. 

Termíny zkoušek

Písemná zkouška

(přihlášení a zaplacení poplatku do 23. 8.)


9. 9. 2022 

(přihlášení a zaplacení poplatku do 17. 10.)

4. 11. 2022 

(přihlášení a zaplacení poplatku do 6. 2.)

24. 2. 2023

(přihlášení a zaplacení poplatku do 15. 5.)                           

2. 6. 2023

Ústní zkouška

(přihlášení a zaplacení poplatku do 29. 8.)


16. 9. 2022

(přihlášení a zaplacení poplatku do 24. 10.)

11. 11. 2022

(přihlášení a zaplacení poplatku do 13. 2.)

3. 3. 2023

(přihlášení a zaplacení poplatku do 21. 5.) 

9. 6. 2023

V případě většího zájmu uchazečů vypíše škola další termíny.

V případě nízkého počtu přihlášek si škola vymezuje právo změnit termín či formát zkoušky.

Jakou úroveň zkoušky bych si měl/a vybrat?

Vyzkoušejte si vzorové testy a zjistěte vhodnou úroveň zkoušky.

International IESOL

cena za písemnou zkoušku konanou písemnou/elektronickou formou v centru

Preliminary A1

1 200 Kč / 900 Kč

Access A2

 1 200 Kč / 1 000 Kč

Achiever B1 

1 400 Kč / 1 100 Kč

Communicator B2

2 200 Kč / 1 800 Kč

Expert C1

2 300 Kč2 100 Kč

Mastery C2 

2 400 Kč / 2 300 Kč

International IESOL/ISESOL

cena za jednotlivou zkoušku konanou on-line proctored formou 

Preliminary A1

ústní nebo písemná

1 200 Kč

Access A2

ústní nebo písemná

1 200 Kč

Achiever B1

ústní nebo písemná

1 200 Kč

Communicator B2

ústní nebo písemná

1 600 Kč

Expert C1 

ústní nebo písemná

1 900 Kč

Mastery C2

ústní nebo písemná

2 200 Kč

International ISESOL

cena za ústní zkoušku konanou prezenčně v centru

Preliminary A1 

1 200 Kč

Access A2 

1 200 Kč

Achiever B1 

1 400 Kč

Communicator B2 

2 000 Kč

Expert C1 

2 300 Kč

Mastery C2 

2 400 Kč

V případě, že si zájemce objedná najednou obě části zkoušky (písemnou i ústní) konané prezenčně v centru (OAHK), z konečné celkové ceny mu bude odečten bonus 100 Kč. 

UHK oficiálně uznává zkoušky LanguageCert

On line přihláška LanguageCert

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Přihláška bez zaplaceného poplatku je neplatná!

Ceník zkoušek LanguageCert je platný od 1. září 2020.


Prohlašujeme, že se snažíme vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, včetně specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, případně obojí. Vyplněná žádost a potvrzení musí být doručeny nejpozději 5 týdnů před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Vždy nás kontaktujte s předstihem, abychom se domluvili na postupu v konkrétním případě.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky v ANJ

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky v ČJ

V případě potřeby mají kandidáti možnost podat odvolání nebo stížnost proti rozhodnutí společnosti Language Cert. Kandidát tuto situaci konzultuje s manažerem centra (Mgr. Heda Lambertová, lambertova.heda@oahk.cz), který mu poradí a pomůže s dalším postupem.

Další případné poplatky dle ceníku společnosti PeopleCert, splatné přímo společnosti PeopleCert:

Odvolání se proti výsledku zkoušky 50 % ceny zkoušky
(vratné v případě kladného vyřízení stížnosti)

Opětovné vystavení certifikátu  40 EUR

Objednání zkoušky mimo systém zkušebního centra  25 EUR


Zkoušky jsou uznávány

  • v České republice:

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, českými univerzitami, zaměstnavateli

  • v zahraničí je uznává:

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR), QCA - Úřad pro kvalifikace a kurikula, Velké Británie, zahraniční univerzity, ostatní instituce a organizace, zaměstnavatelé