zkoušky z angličtiny LanguageCert

Termíny zkoušek budou upřesněny na začátku školního roku 

Písemná zkouška

(přihlášení a zaplacení poplatku do)


listopad 2019 

(přihlášení a zaplacení poplatku do)

březen 2020 

(přihlášení a zaplacení poplatku do)

červen 2020 

Ústní zkouška

(přihlášení a zaplacení poplatku do)


listopad 2019

(přihlášení a zaplacení poplatku do)

březen 2020

(přihlášení a zaplacení poplatku do) 

červen 2020

 

V případě většího zájmu uchazečů vypíše škola další termíny.

Jakou úroveň zkoušky bych si měl/a vybrat?

Vyzkoušejte si vzorové testy a zjistěte vhodnou úroveň zkoušky.

International IESOL+ISESOL

cena celkem za ústní i písemnou zkoušku

Preliminary A1

2 900 Kč

Access A2

 2 900 Kč

Achiever B1 

2 900 Kč

Communicator B2

3 900 Kč

Expert C1

4 300 Kč

Mastery C2 

4 300 Kč

cena za jednotlivou zkoušku

Preliminary A1 

ústní nebo písemná

1 500 Kč

Access A2 

ústní nebo písemná

1 500 Kč

Achiever B1 

ústní nebo písemná

1 500 Kč

Communicator B2 

ústní nebo písemná

2 000 Kč

Expert C1 

ústní nebo písemná

2 200 Kč

Mastery C2 

ústní nebo písemná

2 200 Kč

UHK oficiálně uznává zkoušky LanguageCert

On line přihláška LanguageCert

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Přihláška bez zaplaceného poplatku je neplatná!

Ceník zkoušek LanguageCert je platný od 1. října 2017.


Prohlašujeme, že se snažíme vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, včetně specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, případně obojí. Vyplněná žádost a potvrzení musí být doručeny nejpozději 5 týdnů před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Vždy nás kontaktujte s předstihem, abychom se domluvili na postupu v konkrétním případě.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky v ANJ

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky v ČJ

V případě potřeby mají kandidáti možnost podat odvolání nebo stížnost proti rozhodnutí společnosti Language Cert. Kandidát tuto situaci konzultuje s manažerem centra (Mgr. Heda Lambertová, lambertova.heda@oahk.cz), který mu poradí a pomůže s dalším postupem.

Další případné poplatky dle ceníku společnosti PeopleCert, splatné přímo společnosti PeopleCert:

Odvolání se proti výsledku zkoušky 50 % ceny zkoušky
(vratné v případě kladného vyřízení stížnosti)

Opětovné vystavení certifikátu  40 EUR

Objednání zkoušky mimo systém zkušebního centra  25 EUR


Zkoušky jsou uznávány

  • v České republice:

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, českými univerzitami, zaměstnavateli

  • v zahraničí je uznává:

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR), QCA - Úřad pro kvalifikace a kurikula, Velké Británie, zahraniční univerzity, ostatní instituce a organizace, zaměstnavatelé