zkoušky z angličtiny LanguageCert

Zkoušky můžete skládat:

  • v naší škole na PC elektronickou formou (computer based) - písemná
  • v naší škole standardně písemnou i ústní formou (klasické testy a rozhovor se zkoušejícím)
  • u Vás doma on-line (on-line proctored) - ústní i písemná

Vyzkoušejte si vzorové testy a zjistěte vhodnou úroveň zkoušky. 

Přihlásit se lze také pouze k jedné části zkoušky (písemné nebo ústní).

Kombinování termínů jinak než je v tabulce níže, uveďte v poznámce přihlášky.

Zkoušky všech úrovní lze skládat kdykoli také formou online z domova.
Účastník online zkoušky může být mladší 16 let, pokud má souhlas zákonného zástupce.
Výsledek zkoušky je znám za 3 pracovní dny, certifikát je doručen do týdne od sdělení výsledku.
Instrukce ke zkouškám z domova naleznete zde: 
 

Termíny zkoušek prezenčně v centru
(termíny se netýkají zkoušek on-line z domova):

Písemná zkouška
,
 ústní zkouška

VOLBA 1 - zkoušky úrovně A2, B1, B2, C1 a C2

(přihlášení a zaplacení poplatku do 16. 5.)              

31. 5. 2024, 7. 6. 2024

VOLBA 2 - zkoušky úrovně A2, B1, B2, C1 a C2

(přihlášení a zaplacení poplatku do 31. 8.)              

13. 9. 2024, 20. 9. 2024

VOLBA 3 - zkoušky úrovně A2, B1, B2, C1 a C2

(přihlášení a zaplacení poplatku do 2. 10.)              

16. 10. 2024, 23. 10. 2024

VOLBA 4 - zkoušky úrovně A2, B1, B2, C1 a C2

(přihlášení a zaplacení poplatku do 15. 11.)              

29. 11. 2024, 6. 12. 2024

Přihlášku vyplňte zde:


V případě, že si zájemce objedná najednou obě části zkoušky (písemnou i ústní) konané prezenčně v centru (OAHK), z konečné celkové ceny mu bude odečten bonus 100 Kč, tato sleva je platná pouze pro školní rok 2023/24. 

V případě většího zájmu uchazečů vypíše škola další termíny.

V případě nízkého počtu přihlášek si škola vymezuje právo změnit termín či formát zkoušky.

Certifikát z angličtiny = body navíc při přijímacím řízení na střední školu!

Žáci 5. a 9. tříd ZŠ mohou v naší škole složit mezinárodní zkoušku z angličtiny a doloženým certifikátem získat bodové ohodnocení u přijímacích zkoušek nejen na naši školu, ale i na další střední školy (např.  Biskupské Gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové). 

Úroveň skládané zkoušky je nutné zvolit dle požadavků uvedených konkrétní střední školou, na kterou se zájemce hlásí. 

International IESOL

cena za písemnou zkoušku konanou písemnou/elektronickou formou v centru

Preliminary A1

1 200 Kč / 900 Kč

Access A2

 1 200 Kč / 1 100

Achiever B1 

1 400 Kč / 1 200 Kč

Communicator B2

2 200 Kč / 1 900 Kč

Expert C1

2 400 Kč2 100 Kč

Mastery C2 

2 500 Kč / 2 300 Kč

International ISESOL

cena za ústní zkoušku konanou prezenčně v centru

Preliminary A1 

1 200 Kč

Access A2 

1 200 Kč

Achiever B1 

1 400 Kč

Communicator B2 

2 000 Kč

Expert C1 

2 300 Kč

Mastery C2 

2 400 Kč

International IESOL/ISESOL

cena za jednotlivou zkoušku konanou z domu on-line proctored formou 

Language Cert nabízí možnost skládat obě části zkoušky (písemnou i ústní) z domova nebo z jiného místa, kde máte připojení k internetu a počítač / notebook vybavený web kamerou, sluchátky a mikrofonem. Výhodou je možnost skládat zkoušku v termínu, který si sami vyberete, a výsledky obdržíte již za 3 pracovní dny.

Prostřednictvím online přihlášky https://www.oahk.cz/zkouska-languagecert/ si objednáte vouchery, které použijete pro registraci ke zkouškám. Po vyplnění online přihlášky vám sekretariát zašle údaje k platbě. Do deseti pracovních dní od zaplacení poplatku za zkoušku obdržíte e-mailem voucher (číselný kód) a instrukce k vytvoření osobního profilu na www.languagecert.or. Následně si objednáte požadovaný termín a typ zkoušky. Vouchery jsou platné 12 měsíců. V případě, že vám je méně než 16 let, zvolte při vytváření svého profilu možnost "Register a candidate under 16".
V případě nejasností se obraťte na Mgr. Danu Vítovou: vitova.dana@oahk.cz, tel. 722 991 494.

Preliminary A1

ústní nebo písemná

900 Kč

Access A2

ústní nebo písemná

1 100 Kč

Achiever B1

ústní nebo písemná

1 100 Kč

Communicator B2

ústní nebo písemná

1 600 Kč

Expert C1 

ústní nebo písemná

1 900 Kč

Mastery C2

ústní nebo písemná

2 200 Kč

Komunikace zkušebního centra s přihlášeným účastníkem zkoušky probíhá převážně e-mailem.

Kontrolujte pravidelně svoji e-mailovou schránku.

UHK oficiálně uznává zkoušky LanguageCert

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Pokud zkouška nebude uhrazena, škola vás bude kontaktovat. V opačném případě škola informaci o úhradě nezasílá.

Přihláška bez zaplaceného poplatku je neplatná!

Ceník zkoušek LanguageCert je platný od 5. ledna 2023.

Podrobné informace ke zkoušce obdržíte na e-mail uvedený v přihlášce, a to nejdéle 5 pracovních dnů před zkouškou.


Prohlašujeme, že se snažíme vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, včetně specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, případně obojí. Vyplněná žádost a potvrzení musí být doručeny nejpozději 5 týdnů před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Vždy nás kontaktujte s předstihem, abychom se domluvili na postupu v konkrétním případě.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky v ANJ

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky v ČJ

V případě potřeby mají kandidáti možnost podat odvolání nebo stížnost proti rozhodnutí společnosti Language Cert. Kandidát tuto situaci konzultuje s manažerem centra (Mgr. Heda Lambertová, lambertova.heda@oahk.cz), který mu poradí a pomůže s dalším postupem.

Další případné poplatky dle ceníku společnosti PeopleCert, splatné přímo společnosti PeopleCert:

Odvolání se proti výsledku zkoušky 50 % ceny zkoušky
(vratné v případě kladného vyřízení stížnosti)

Opětovné vystavení certifikátu  40 EUR

Objednání zkoušky mimo systém zkušebního centra  25 EUR


Zkoušky jsou uznávány

  • v České republice:

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, českými univerzitami, zaměstnavateli

  • v zahraničí je uznává:

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR), QCA - Úřad pro kvalifikace a kurikula, Velké Británie, zahraniční univerzity, ostatní instituce a organizace, zaměstnavatelé