ruský jazyk

Odpolední jazykové kurzy

Výuka 1 x týdně 2 hodiny, celkem 66 hodin.
Cena za školní rok 6 400 Kč. 


Začátečníci a věční začátečníci

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Středně pokročilí

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Pokročilí

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Termín zahájení výuky v týdnu od 9. 9. 2024

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kurzu. Úhradu kurzovného proveďte neprodleně po obdržení podkladů k platbě z e-mailu školy (oahk.skola@oahk.cz). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná.

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku.

Jazykové kroužky pro studenty SŠ, ZŠ

  • pro žáky SŠ
  • pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií

Výuka 1 x týdně 60 min, celkem 30 hodin. Kroužek se otevře při minimálním počtu 6 osob.

Cena za školní rok 3 000 Kč.

Kroužek RUJ pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Kroužek RUJ pro studenty SŠ

Interaktivní kurzy s důrazem na komunikativní dovednosti. Procvičování konverzačních témat, osvojování si tematické slovní zásoby, rozvíjení prezentačních dovedností, procvičování gramatických jevů.

Termín zahájení výuky v týdnu od 30. 9. 2024 

On line přihláška do kroužku

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kroužku. Úhradu kurzovného proveďte neprodleně po obdržení podkladů k platbě z e-mailu školy (oahk.skola@oahk.cz). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná.

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku.