Nechodí vám Bakaláři na mobilu?

Z technických důvodů došlo ke změně:
Původní adresa https://oahk.bakalari.cz/bakaweb/ NENÍ funkční a na mobilní aplikaci se pořád objevuje, proto je potřeba ručně adresu v mobilní aplikaci přepsat na https://oahk.bakalari.cz/ 

MŠMT vyhlásilo od pondělí 12. 10. až do odvolání distanční výuku.

Výuka distanční formou je povinná a bude probíhat dle stálého rozvrhu, s případnými změnami v suplování, které se zobrazí v Bakaláři. K výuce touto formou se budou používat počítače a platforma Microsoft TEAMS.

Distanční výuky se nemusí zúčastnit žák, který bude z vážných důvodů včas řádně omluven třídnímu učiteli stejně jako při prezenční výuce dle školního řádu. Zápis absence do TK bude probíhat jako u prezenční výuky.

Při distanční výuce mají žáci nárok odebrat si oběd ve školní jídelně. Jídelna na ZŠ Sever informuje, že je pro naše žáky vyhrazen čas stravování od 10:45 do 11:30. V případě, že nebudou docházet na stravu, je nutné obědy odhlásit dnes do 11:00 h.

25. 11. 2020 od 12,00 do 13,15 hod. se bude konat registrace uchazečů na zkoušku z českého jazyka (s sebou - pas, kartičku o pobytu a případně poukaz nebo 1 500 Kč) a ROUŠKU.
Zkouška začíná ve 13,30 hod. Další podrobnosti ke zkoušce vám budou zaslány e-mailem 23. 11. 2020.

Aktuální termín zkoušky češtiny A1 SERR: 25. 11. 2020 středa 13:30 h registrace od 12,00 hod.  další info

užitečné informace