Dle aktuálního nařízení vlády bude od 4. ledna 2021 až do odvolání ve všech ročnících probíhat povinná distanční výuka dle původního rozvrhu s případnými aktuálními změnami. Vzhledem k uzavírání klasifikace 1. pololetí během měsíce ledna jsou žáci povinni plnit veškeré pokyny vyučujících, účastnit se on-line výuky a včas odevzdávat zadané úkoly.

V době distanční výuky od 4. 1. do 8. 1. 2021 mohou studenti odebrat stravu ze ZŠ SEVER pouze do jídlonosičů v době od 13.00 do 13.45 hodin. 

užitečné informace