MŠMT vyhlásilo na dva následující týdny, a to od pondělí 12. 10. do pátku 23. 10. 2020, distanční výuku.

Výuka distanční formou je povinná a bude probíhat dle stálého rozvrhu, s případnými změnami v suplování, které se zobrazí v Bakaláři. K výuce touto formou se budou používat počítače a platforma Microsoft TEAMS.

Distanční výuky se nemusí zúčastnit žák, který bude z vážných důvodů včas řádně omluven třídnímu učiteli stejně jako při prezenční výuce dle školního řádu. Zápis absence do TK bude probíhat jako u prezenční výuky.

Při distanční výuce mají žáci nárok odebrat si oběd ve školní jídelně. Jídelna na ZŠ Sever informuje, že je pro naše žáky vyhrazen čas stravování od 10:45 do 11:30. V případě, že nebudou docházet na stravu, je nutné obědy odhlásit dnes do 11:00 h.

Na pondělí 26. a úterý 27. 10. vyhlásil ministr školství DNY VOLNA, v praxi to znamená, že žáci mají celý poslední říjnový týden prázdniny, nebude probíhat výuka. Pokud nedojde ke změně, prezenční výuka bude obnovena od 2. 11. 2020.

Den otevřených dveří  18. 11. 2020 15-17 h a 3. 2. 2021 15-17 h

užitečné informace