zápisový lístek

Zápisové lístky přijímáme v kanceláři školy od středy 3. května 2023 (lze zaslat i poštou). 
Odvolání můžete podat až na základě rozhodnutí o nepřijetí, které uchazeči přijde poštou.

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisový lístek odevzdávají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy).

Zápisový lístek může uchazeč odevzdat jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce odevzdat zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

DALŠÍ CIZÍ JAZYK

K anglickému jazyku si všichni přijatí uchazeči zvolí druhý cizí jazyk. Ve škole je možné studovat tyto jazyky: francouzský, italský, německý, ruský a španělský.

Uchazeč při osobním odevzdání zápisového lístku nahlásí preferenci studia druhého cizího jazyka a úroveň svých znalostí. Na základě těchto preferencí a provozních možností školy, bude žák zařazen do vhodné studijní skupiny.
Pokud zápisový lístek zasíláte poštou, přiložte i svou preferenci a úroveň znalostí druhého cizího jazyka do obálky společně se zápisovým lístkem.