Volby do ŠKOLSKÉ RADY, kandidáti v doplňujích volbách

10.05.2023
Mikuláš Cvrkal
Mikuláš Cvrkal

Kandidát za plnoleté žáky, žák třídy 3. EL

Mikuláš Cvrkal 

Ahoj, jsem Miki a věřím, že pomocí rozumného dialogu jde vyřešit jakýkoliv problém. V této škole jsem už třetím rokem a vím, jak to tu chodí. Proto považuji účast studentů ve školské radě za důležitou. Ne proto, abychom si tu prosadili eskalátory, ale protože studenti jsou ti, co tvoří charakter školy, stejně jako učitelé, a proto se musíme o věcech bavit společně a přicházet na společná řešení.
Mezi mé koníčky patří: podnikání, prezentování, stolní tenis, běhání, poslech hudby a jídlo.

Tereza Jeřábková
Tereza Jeřábková


Kandidátka za plnoleté žáky, žákyně třídy 2.VS

Tereza Jeřábková

Terka je milá a přátelská osoba. Vždy vyjádří svůj názor a upřímností také nešetří. Trochu tvrdohlavá, ale dokáže být i trpělivá. Ráda plánuje a organizuje vše dostatečně dopředu. S chutí druhé vyslechne a pomůže. Je otevřená novým věcem a zkušenostem, proto by ráda zkusila kandidaturu do školské rady.

Lucie Benešová
Lucie Benešová

Kandidát za zákonné zástupce neplnoletých žáků

Lucie Benešová

Jmenuji se Lucie Benešová a jsem mamkou studentky 2. ročníku Obchodní akademie.
Mám ráda cestování a turistiku. V zimě holduji lyžování, zvlášt´ když je spojené s výborným jídlem v mojí oblíbené slunné Itálii.
Doma máme psa, fenku Brixi. V naší rodině byste si přáli být psem :-) Brixí má privilegium spát se mnou na gauči, dostává to nejlepší maso i pamlsky a každý den s ní chodím na dlouhé procházky.
Co se týká hudby nejsem vášnivý posluchač, ale vyberu si v podstatě z každého žánru. Dám sice přednost Five Fingers Death Punch, ale ocením i Harryho Stylese nebo Pražský výběr (mimochodem, chystám se letos na koncerty všech výše zmíněných :-))
Pracovně jsem většinu času strávila v automotive firmách řízením logistiky a skladů. V současné chvíli pracuji nově jako konzultant informačního systému Helios, pro sklady a výrobu.
Ve zbývajícím čase se starám o dům a zahradu nebo vymýšlím plány na jejich vylepšení. Pokud večer zbude chvilka na sklenku dobrého vína, ráda přemýšlím o dalších výletech a zemích, které bychom mohli navštívit.


Michal Šrom
Věk: 42
Povolání: Technik ve stavební firmě 

Jmenuji se Michal Šrom a ucházím se o místo ve školské radě. Má dcera zde studuje, a proto mě dění na škole zajímá. Rád bych věděl, jak škola funguje a jak se staví k případným problémům studentů. Pokud bych se do školské rady dostal, budu řešit vše se zdravým rozumem a objektivním názorem. Zatím jsem neměl tu možnost být ve školské radě, ale jak se říká, vždy je někdy poprvé.
Budu rád za Váš hlas. Děkuji.

Vážení rodiče, vážení studenti 4. ročníků,

ve dnech 9. a 10. 5. 2023 se v naší škole uskuteční doplňující volby do školské rady.

Školská rada je orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává rozpočet školy a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy.

Školská rada naší školy má 6 členů. Dva členy volí společně zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků, dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy, dva členy jmenuje zřizovatel školy. Doplňujícími volbami budou zvoleni dva noví členové. Ti zaplní uvolněné místo po žácích, kteří maturitou ukončí studium. Volební období těchto dvou nově zvolených členů začíná dnem 1. 6. 2023 a končí nejpozději dnem 7. 10. 2024.

Abychom usnadnili zákonným zástupcům účast ve volbách, nabízíme možnost volit prostřednictvím elektronického volebního lístku - ankety. Mohou si vybrat mezi elektronickou nebo prezenční formou volby. Stejným způsobem mohou volit i žáci maturujících ročníků, kterým je v termínu voleb již výuka ukončena.

Elektronická volba proběhne pomocí volebního lístku – ankety zveřejněné 9. 5. 2023 v době od 6 do 22 hodin ve webové aplikaci Bakaláři. K realizaci volby je třeba znát přístupový kód a heslo pro rodiče do webové aplikace. V případě, že rodiče tento kód nemají nebo ho zapomněli, je možné požádat třídního učitele o pomoc.

Prezenční forma volby probíhá ve studovně v budově školy 10. 5. 2023 v době od 8 do 15:30 hodin. Zákonný zástupce nezletilého žáka či maturant, který nehlasoval elektronicky, se dostaví do studovny v budově školy, převezme hlasovací lístek a provede volbu.

V případě, že se chcete podílet na práci rady školy a kandidovat na člena nebo chcete do školské rady navrhnout jinou oprávněnou osobu, zašlete nejpozději do 30. 4. 2023 krátký motivační dopis předsedkyni přípravného výboru Ing. Radoslavě Benové: benova.radoslava@oahk.cz.

Věříme, že naši školu podpoříte účastí ve volbách do školské rady.