VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

28.04.2023

Výsledné pořadí PŘIJATÝCH/NEPŘIJATÝCH uchazečů naleznete ve VÝSLEDCÍCH PZ.