12. ročník veletrhu JA studentských firem

11.12.2023

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na již jubilejní dvanáctý ročník tradičního veletrhu JA Firem, který se bude konat od pondělí 11. do úterý 12. prosince 2023. Každá česká škola bude mít možnost si vybrat, zda přijede na dvoudenní akci nebo přijede pouze 12. prosince na veletrh, který bude opět probíhat v Kongresovém centru ALDIS.

Veletrh je jedinečnou příležitostí potkat se s novými nápady a nanečisto si vyzkoušet soutěž o nejlepší JA Firmu. Pro letošní rok jsme pro Vás připravili řadu novinek, jako například, že vítěz hlavní soutěže má zajištěn postup mezi TOP 10 JA studentských firem v Praze.

Program veletrhu

pondělí 11. 12.

do 17:00 příjezd týmu, ubytování

18:00 prohlídka města Hradec Králové

19:00 uvítací večeře

úterý 12. 12.

8:00 – 9:00 prezence zúčastněných společností, příprava stánků

9:00 – 9:15 slavnostní zahájení veletrhu

9:15 – 10:30 prezentace

10:30 – 14:30 prodejní akce, obchodování

14:30 – 16:00 slavnostní zakončení veletrhu a vyhlášení výsledků soutěží

16:30 odjezd domů

Ubytování

Organizátor zprostředkuje ubytování na hradeckých internátech, hostelu. Termín přihlášky pro ubytování je nejpozději 20. listopadu 2023.

Strava

Organizátor zajistí v pondělí 11. 12. 2023 večeři pro účastníky akce a na veletrhu 12. 12. 2023 oběd pro účastníky veletrhu.

Registrační poplatek

Všechny firmy, které se účastní hlavní akce tj. veletrhu JA firem 12. 12. zaplatí jednorázový poplatek 1 500 Kč za jednu JA firmu.

Soutěže veletrhu

Na veletrhu proběhne několik soutěží, které ohodnotí nezávislá porota z řad hostů a odborné veřejnosti.

Jedná se o tyto soutěže:

  • Nejlepší slogan – vytvořte stručný a výstižný slogan v českém nebo slovenském jazyce, který vhodně propaguje Vaši společnost, výrobky či služby. Tato soutěž je dobrovolná a budou do ní zařazeny pouze ty společnosti, které v termínu do 20. listopadu 2023 zašlou slogan.
  • Nejlepší logo – vytvořte graficky nápadité logo, které zapůsobí na zákazníka a zároveň bude vhodně reprezentovat Vaši společnost. Logo nesmí být podobné či stejné jako logo, které již existuje u reálných firem. Tato soutěž je dobrovolná a budou do ní zařazeny pouze ty společnosti, které v termínu do 20. listopadu 2023 zašlou logo na adresu pospisil.zdenek@oahk.cz.
  • Nejlepší předmět podnikání – týmová soutěž, ve které se hodnotí především "nápad" - reálnost, kreativita, dostupnost předmětu podnikání.
  • Nejlepší prezentace – povinná soutěž veletrhu, jedná se o powerpointovu prezentaci doprovázenou slovním komentářem. Hodnotit se bude zejména dodržení časového limitu, srozumitelný projev, vtipnost, originalita a zaujetí publika. Maximální délka prezentace jedné společnosti je 3 minuty. Z technických důvodů prosíme o zaslání prezentace předem, a to nejpozději 3. prosince 2023 12:00 na adresu kabrtova.petra@oahk.cz.
  • Nejlepší stánek veletrhu – povinná soutěž veletrhu. Hodnotí se především celkový vzhled stánku, nápaditost, kreativita a vystižení předmětu podnikání.
  • 90 vteřin před investorem – soutěž pro jednotlivce, který během imaginárního rozhovoru s investorem musí stihnout co nejlépe představit svoji společnost v anglickém jazyce v limitu do 90 sekund. Tato soutěž je dobrovolná a bude do ní zařazen student pouze té společnosti, který se včas přihlásil.
  • Nejlepší prodejce – soutěž pro jednotlivce, který uchvátí porotu svým vystupováním a obchodními dovednostmi.
  • Nejsympatičtější JA firma veletrhu – povinná soutěž veletrhu. Hlasují návštěvníci a účastníci veletrhu.
  • Nejlepší JA firma veletrhu = ABSOLUTNÍ VÍTĚZ – povinná soutěž veletrhu a "generálka" na dubnovou soutěž o nejlepší JA firmu. Tato soutěž v sobě zahrnuje umístění v kategoriích Nejlepší prezentace, Nejlepší stánek, Nejlepší logo, Nejlepší předmět podnikání a Nejlepší slogan.

Pořadatelské zajištění

Veletrh se bude konat v předsálí Kongresového centra ALDIS. Pro účastníky i pro vyučující bude zajištěna šatna pro odložení osobních věcí a drobné občerstvení.

Každá společnost dostane k dispozici dva stoly a čtyři židle. Po předchozí domluvě je možné si přivézt i vlastní stánek (oboje je nutno uvést v závazné přihlášce).

Každá společnost bude umístěna v blízkosti elektrické zásuvky. Přesto prosíme o přivezení vlastního prodlužovacího kabelu. Připojení k internetu není možné zajistit.

Pořadatelé zajistí promítání prezentace každé společnosti v maximální délce 3 minuty.

Závěrečné pokyny

Vyplněnou závaznou přihlášku (viz odkaz) bez ubytování zašlete prosím nejpozději 20. listopadu 2023 do 12:00 hodin. Jakékoli případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese pospisil.zdenek@oahk.cz.

Závaznou přihlášku na dvanáctý ročník Veletrhu JA Firem s mezinárodní účastí

12. prosince 2023 Hradec Králové nejdete na:

https://docs.google.com/forms/d/1yBGyYi2VDBw1kdta69D1VAhus-HnhkqmPBX1Au_HX1g/edit

Prezentaci společnosti (bez zvuku, v maximální délce 3 minuty), slogany a loga zašlete do 12:00 hodin na výše uvedenou adresu.

Vzhledem k omezené kapacitě Aldisu si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet přihlášených firem.

Přejeme hodně obchodních úspěchů a těšíme se na Vás.

Za pořadatele veletrhu

Ing. Zdeněk Pospíšil, Ing. Petra Kábrtová