Veletrh JA studentských firem 9. 12. 2020 on line

06.11.2020

9. ročník veletrhu JA studentských firem s mezinárodní účastí v Hradci Králové 9. prosince 2020

Vážení přátelé, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci zasíláme bližší pokyny k 9. ročníku veletrhu JA studentských firem v Hradci Králové, který se bude konat ON-LINE.

Po uzavření přihlášek pořadatelská škola zveřejní na svých webových stránkách www.oahk.cz seznam všech přihlášených firem, včetně jejich předmětů podnikání a kontaktů - email, webové stránky, případně e-shop. Celý den veletrhu se firmy mohou věnovat on-line obchodování.

Soutěže veletrhu
Na veletrhu proběhne několik soutěží, které ohodnotí nezávislá odborná porota. Jedná se o tyto soutěže: 

 • Nejlepší slogan (Cena ČSOB) - vytvořte stručný a výstižný slogan v českém nebo slovenském jazyce, který vhodně propaguje Vaši společnost, výrobky či služby. Tato soutěž je povinná a body získané v této soutěži budou započteny do hlavní soutěže veletrhu.
  Termín odevzdání je 22. listopadu 2020.
 • Nejlepší logo (Cena České Spořitelny, a. s.) - vytvořte graficky nápadité logo, které zapůsobí na zákazníka a zároveň bude vhodně reprezentovat Vaši společnost. Logo nesmí být podobné či stejné jako logo, které již existuje u reálných firem. Tato soutěž je povinná a body získané v této soutěži budou započteny do hlavní soutěže veletrhu.
  Termín odevzdání je 22. listopadu 2020. Loga i slogany zasílejte na adresu: pospisil.zdenek@oahk.cz
 • Nejlepší e-prezentace - povinná soutěž veletrhu, jedná se o powerpointovu prezentaci.ppsx (prezentace k automatickému předvádění bez lektora). Hodnotit se bude grafické zpracování, obsah a vhodné využití efektů a správné načasování snímků. Rozsah maximálné 10 snímků. Body získané v této soutěži budou započteny do hlavní soutěže.
  Termín odevzdání je 22. listopadu 2020. Prezentace zasílejte na adresu: kabrtova.petra@oahk.cz 
 • Nejlepší předmět podnikání (Cena HK Free) - týmová soutěž, ve které se hodnotí především "nápad" - reálnost, kreativita, dostupnost předmětu podnikání, sociální dopad. Jedná se o povinnou soutěž, podklady k této soutěži získají porotci z e-prezentací, body získané v této soutěži budou rovněž započteny do hlavní soutěže.
 • NEJLEPŠÍ SPOLEČNOST VELETRHU (Cena hlavního sponzora firmy ESOF s. r. o.) - povinná soutěž veletrhu a "generálka" na dubnovou soutěž o nejlepší JA firmu. Na základě předchozích soutěží bude vybráno TOP10 JA firem do panelové diskuse s odbornou porotou den 9. 12. 2020 on-line.

Soutěže jednotlivců:

 • Nejlepší prodejce (Cena JA Czech) - soutěž pro jednotlivce, který uchvátí porotu svým vystupováním a obchodními dovednostmi. Student, který reprezentuje firmu, natočí max. 3minutový videospot a link zašle nejpozději do 30. 11. 2020 na emailovou adresu: kabrtova.petra@oahk.cz
 • 90 vteřin před investorem (Cena Broker Consulting) - soutěž pro jednotlivce, která proběhne v den veletrhu on-line. Během rozhovoru s imaginárním investorem student musí co nejlépe představit svoji společnost v anglickém jazyce v limitu do 90 sekund, poté budou následovat otázky od poroty. Tato soutěž je dobrovolná, termín přihlášení je do 22. listopadu a bude součástí přihlášky společnosti.

Pořadatelské zajištění Na základě materiálů, zaslaných do soutěží, dne 8. 12. 2020 pořadatel na svých webových stránkách zveřejní TOP10 nejlepších firem, které budou postupovat do panelové diskuse s porotou. Zároveň těmto firmám bude na email firmy zaslán link pro přihlášení. Linky na přihlášení budou zaslány i studentům, kteří se přihlásili do soutěže 90 vteřin před investorem.
V den veletrhu pořadatel na svých webových stránkách zveřejní výsledkové listiny všech soutěží. Soutěže, které budou probíhat on-line, budou rovněž on-line vyhlášeny.

Závěrečné pokyny
Vyplněnou závaznou přihlášku (viz odkaz) zašlete prosím nejpozději 15. listopadu 2020 do 12:00 hodin. Jakékoli případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese pospisil.zdenek@oahk.cz.

Závazná přihláška na Veletrh JA Firem s mezinárodní účastí 9. prosince 2020 Hradec Králové

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet přihlášených firem. Přejeme hodně obchodních úspěchů a těšíme se na Vás.

Za pořadatele veletrhu

Ing. Zdeněk Pospíšil, Ing. Petra Kábrtová