veletrhy

Výsledkové listiny:

Harmonogram veletrhu a kritéria hodnocení:  

TOP10 postupujících firem
postupujícím firmám budou zaslány bližší informace o on-line přenosu e-mailem:


9. ročník Veletrhu studentských JA firem 9. 12. 2020

Hodnocení soutěží porotci:

Videa dětských firem:

Nejlepší prezentace:

Nejlepší JA firma:

Nejlepší investor:

Výsledkové listiny:

Kde není kontakt uveden, firma uvedla kontakt pouze na sociální sítě - instagram a facebook.


Historie a foto z veletrhů

Každoročně se na škole pořádají dva veletrhy - Veletrh studentských JA firem s mezinárodní účastí a regionální Veletrh fiktivních firem.