10. ročník veletrhu JA studentských a dětských firem s mezinárodní účastí v Hradci Králové 8. března 2022 (druhá část)

08.03.2022

Vážení přátelé,

protože nám bylo velmi líto, že se v prosinci neuskutečnil veletrh JA firem fyzicky, dovolujeme si pozvat Vás na "druhou část" jubilejního desátého ročníku tradičního veletrhu JA Firem, který se bude konat v úterý 8. března 2022. Veletrh bude opět probíhat v Kongresovém centru ALDIS.

Veletrh je jedinečnou příležitostí potkat se s novými nápady, prodat svoje výrobky a nanečisto si vyzkoušet odprezentovat JA Firmu před porotou. V náhradním termínu jsme pro Vás připravili některé soutěže, které jsme nezrealizovali v prosincovém veletrhu. V těchto soutěžích mají šanci uspět opravdu všechny firmy.

Program veletrhu

úterý 8. 3.

8:00 - 9:00 prezence zúčastněných firem, příprava stánků

9:00 - 9:15 slavnostní zahájení veletrhu

9:15 - 10:30 prezentace

10:30 - 14:30 prodejní akce, obchodování

14:30 - 16:00 slavnostní zakončení veletrhu a vyhlášení výsledků soutěží

16:30 odjezd domů

Strava

Organizátor zajistí na veletrhu 8. 3. 2022 oběd pro účastníky veletrhu.

Registrační poplatek

Všechny firmy, které se účastní hlavní akce tj. veletrhu JA firem 8. 3. zaplatí jednorázový poplatek 500 Kč za jednu JA firmu.

Soutěže veletrhu

Na veletrhu proběhne několik soutěží, které ohodnotí nezávislá porota z řad hostů a odborné veřejnosti. Jedná se o tyto soutěže:

  • Nejlepší prezentace (Cena OA Hradec Králové) - povinná soutěž veletrhu, jedná se o powerpointovu prezentaci doprovázenou slovním komentářem. Hodnotit se bude zejména dodržení časového limitu, srozumitelný projev, vtipnost, originalita a zaujetí publika. Maximální délka prezentace jedné společnosti je 3 minuty. Z technických důvodů prosíme o zaslání prezentace předem, a to nejpozději 27. února 2022 12:00 na adresu holoubkova.michala@oahk.cz.
  • 90 vteřin před investorem (Cena hlavního sponzora firmy Cena Broker Consulting - Ondřej Frýda) - soutěž pro jednotlivce, který během imaginárního rozhovoru s investorem musí stihnout co nejlépe představit svoji společnost v anglickém jazyce v limitu do 90 sekund. Tato soutěž je dobrovolná a bude do ní zařazen student pouze té společnosti, který se včas přihlásil.
  • Nejlepší prodejce ­(Cena JA Czech) - soutěž pro jednotlivce, který uchvátí porotu svým vystupováním a obchodními dovednostmi.
  • Nejlepší leták (Cena ČSOB) - soutěž, ve které se hodnotí především cíl, jak přilákat návštěvníky veletrhu ke stánku. Leták by měl být ve formátu A5.
  • Nejlepší stánek veletrhu (cena České spořitelny) - soutěž veletrhu, ve které se hodnotí především celkový vzhled stánku, nápaditost, kreativita a vystižení předmětu podnikání.
  • Nejsympatičtější společnost veletrhu (cena Královehradeckého kraje) - soutěž veletrhu, ve které hlasují návštěvníci a účastníci veletrhu.

V případě, že veletrh neproběhne z důvodu epidemiologické situace fyzicky, některé soutěžní kategorie proběhnou elektronicky. Pořadatel pošle k elektronickým soutěžím dodatečné pokyny.

Pořadatelské zajištění

Veletrh se bude konat v předsálí Kongresového centra ALDIS. Pro účastníky i pro vyučující bude zajištěna šatna pro odložení osobních věcí a drobné občerstvení.

Každá společnost dostane k dispozici dva stoly a čtyři židle. Po předchozí domluvě je možné si přivézt i vlastní stánek (oboje je nutno uvést v závazné přihlášce).

Každá společnost bude umístěna v blízkosti elektrické zásuvky. Přesto prosíme o přivezení vlastního prodlužovacího kabelu. Připojení k internetu není možné zajistit.

Pořadatelé zajistí promítání prezentace každé firmy v maximální délce 3 minuty.

Závěrečné pokyny

Vyplněnou závaznou přihlášku (viz odkaz) zašlete prosím nejpozději 27. února 2022 do 12:00 hodin. Jakékoli případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese pospisil.zdenek@oahk.cz.

Závaznou přihlášku

na "druhou část" desátého ročníku Veletrhu JA Firem s mezinárodní účastí 8. března 2022 Hradec Králové nejdete na:

https://docs.google.com/forms/d/1poS9ViOqTg2Ct7_tUkPbCS_4abDQr0fEfgWEFcSyM3s/edit 

Prezentaci společnosti (bez zvuku, v maximální délce 3 minuty), zašlete nejpozději 27. února 2022 do 12:00 hodin na výše uvedenou adresu.

Vzhledem k omezené kapacitě Aldisu si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet přihlášených firem.

Přejeme hodně obchodních úspěchů a těšíme se na Vás.

Za pořadatele veletrhu

Ing. Zdeněk Pospíšil, Ing. Petra Kábrtová