info

Schůzky rodičů žáků 1. ročníků se budou konat dne 31. srpna 2021. Pro obory vzdělávání Obchodní akademie a Ekonomické lyceum od 16. 00 hod. a pro obory vzdělávání Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost od 16. 30 hod.

Přijali jsme výzvu a až do 23. 5. neběháme jen pro čistou radost z pohybu, ale také proto, abychom podpořili skvělou věc. Za každý uběhnutý kilometr věnují partneři projektu 1 Kč na natáčení pamětníků do sbírky Paměti národa. A tak i my svým během přispíváme k tak smysluplné věci, jako je zaznamenávání vzpomínek, které by tu mezi námi měly zůstat. ...

V případě nutného doručení písemností do školy (např. seznamy literatury, dohody o praxi...) žádáme, aby žáci přednostně využívali schránku na poštu, která je umístěna u vchodu do školy - viz obrázek.

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z...