přihláška LanguageCert on-line z domova

Pokud neobdržíte po odeslání přihlášky do tří pracovních dnů potvrzení a pokyn k platbě, kontaktujte sekretariát školy oahk.skola@oahk.cz  

Komunikace zkušebního centra s přihlášeným účastníkem zkoušky probíhá převážně e-mailem.
Kontrolujte pravidelně svoji e-mailovou schránku.