Zvyšování kvality vzdělávání

21.08.2018

Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje

CZ. 1.07/1.1.00/08

Škola je zapojena do projektu od roku 2010.

V rámci udržitelnosti projektu jsme opakovaně provedli dotazníkové šetření, které slouží k hodnocení sledovaných oblastí klimatu školy a její organizace. Porovnali jsme tak klima školy v době před přestěhováním do nové budovy a rok po nastěhování. Ukázalo se, že nové výrazně estetičtější prostředí podpořilo pozitivní klima školy.

Dotazníkové šetření je vyhodnoceno v závěrečné zprávě. Výsledky šetření jsou významným výstupem pro proces autoevaluace.