Zvýšení kompetencí učitelů anglického jazyka pro účely mezinárodních studentských mobilit, Erasmus+

24.06.2019

Číslo projektu: 2017-CZ01-KA101-034926

V průběhu školního roku 2018/19 proběhly navazující aktivity v projektu Erasmus +. Tři vyučující anglického jazyka, kteří se zúčastnili dvoutýdenního studijního pobytu ve Velké Británii v období červenec - srpen 2018, dále sdíleli nabyté zkušenosti získané na jazykově-metodických kurzech s ostatními kolegy - vyučujícími cizích jazyků. Své znalosti a dovednosti předávali v rámci tandemové výuky, náslechů v hodinách a na semináři pro učitele anglického jazyka.

Přímý dopad projektu se projevil ve zvýšení jazykových a metodických kompetencí účastníků a dále vedl ke zkvalitnění výuky anglického jazyka na naší škole díky novým motivačním a aktivizačním postupům, například využití metody CLIL nebo v oblasti testování a hodnocení.

Délka projektu byla 18 měsíců a projekt byl ukončen k 31. 5. 2019.