Zvýšení kompetencí učitelů anglického jazyka a odborných předmětů pro účely mezinárodních studentských mobilit

18.09.2019

2019-1-CZ01-KA101-060791

realizace projektu: 1. 6. 2019 - 31. 5. 2022

Cílem projektu je zdokonalení jazykových kompetencí pedagogů a členů managementu školy v oblasti odborného, profesního a obecného jazyka za účelem přípravy na účast ve stínování a výukových pobytech a na účast žáků na mezinárodních stážích; zajištění připravenosti žáků na spolupráci se zahraničními partnery - studentskými a fiktivními firmami působícími na zahraničních středních odborných školách; rozšíření kompetencí pedagogů k jazykové a odborné přípravě žáků na účast na mezinárodních veletrzích studentských společností; zvýšení počtu žáků účastnících se projektů mobility ze současných 16 na 40 za účelem jejich přípravy pro úspěšné působení na tuzemském i zahraničním trhu práce; navázání nových kontaktů pro účely mobility žáků i pedagogů; zjištění možností mezinárodních výměn žákovských skupin a možností studia na evropských školách a jejich propagace a jejich realizace.

Dalším cílem je zavádění inovativních metod do výuky odborného i obecného jazyka, otevření nových kurzů odborného jazyka a zapojení pedagogických pracovníků školy do celoživotního vzdělávání v mezinárodním prostředí za účelem vytváření moderní a kvalitní vzdělávací instituce evropského rozměru.

Do projektu se zapojí sedm pedagogů. Dva učitelé absolvují jazykové metodologické kurzy, dva se zúčastní specializovaných kurzů obchodní angličtiny a tři členové managementu budou vysláni na kurzy anglického jazyka středně pokročilé úrovně; všichni v rozsahu maximálně 10 vzdělávacích dní.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, výše přiděleného grantu: 17 018 EUR.

Realizátor projektu: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (národní agentura), IČ: 61386839