Živá knihovna na naší škole

20.03.2024

Se třídou 1. EL jsme měli jedinečnou příležitost projít netradiční akcí v rámci prevence xenofobie. Workshop živá knihovna je ojedinělou možností, jak se vymanit ze souboru definic a teorií o vztazích ve společnosti. Mohli jsme si na sobě zažít, jak my sami tvoříme předsudky a pracujeme se stereotypy. Ověřili jsme si, jakou máme tendenci k hodnocení ostatních a jakou máme citlivost na hodnocení od ostatních (už jenom tím, že si dovolíme klást hostům otázky). Někdo z žáků byl ochoten se ptát (tedy listovat živými knížkami v podobě dobrovolníků, kteří si prošli nějakou výraznou životní zkušeností). Pro někoho bylo sebepřekonáním už jen to, že byl přítomen a naslouchal. Dobrovolníci, kteří byli ochotni sdílet svoji životní zkušenost a lektoři, kteří vytvořili pro toto sdílení prostor - ti všichni ocenili příjemné pohoštění, které pro ně připravili naši studenti. Celkově jsme si užili obohacující a netradiční atmosféru akce. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, dále pak Amnesty International za celý workshop, a dále i SPOA za finanční příspěvek na cestovné pro hosty.Mgr. Michala Holoubková